در سه-ماههٔ سوم، پس از خروج از تعطیل سراسری اول، اقتصاد اسرائیل ۳۸٪ اوج گرفت
جستجو

در سه-ماههٔ سوم، پس از خروج از تعطیل سراسری اول، اقتصاد اسرائیل ۳۸٪ اوج گرفت

اقتصاد اسرائیل، پس از ضربهٔ سخت پاندمی کرونا در نیمهٔ اول سال، در سه-ماههٔ سوم سال جاری به مسیر بهبود بازگشت داشته، و بدنبال افزایش خرید مصرف کننده، صادرات، و سرمایه گذاری، رشد ۳۷درصدی بر مبنای رشد سالانه داشته است.

تصویر: خطوط آهن و «بزرگراه آیالون» در مرکز تل آویو، با پسزمینهٔ «برج های آزریلی»، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷. 
(Miriam Alster/Flash90)
تصویر: خطوط آهن و «بزرگراه آیالون» در مرکز تل آویو، با پسزمینهٔ «برج های آزریلی»، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷. (Miriam Alster/Flash90)

اداره آمار می گوید بازگشت تولید ناخالص ملی در ژوئیه-سپتامبر ۲۰۲۰ در مقایسه با سه-ماههٔ پیشین، بدنبال افزایش در خرید مصرف کنندگان، صادرات، ‌و سرمایه گذاری صورت گرفت.

اقتصاد اسرائیل، پس از ضربهٔ سخت پاندمی کرونا در نیمهٔ اول سال، در سه-ماههٔ سوم سال جاری به مسیر بهبود بازگشت داشته، و بدنبال افزایش خرید مصرف کننده، صادرات، و سرمایه گذاری، رشد ۳۷درصدی بر مبنای رشد سالانه داشته است.

طبق داده های اداره مرکزی آمار که روز دوشنبه منتشر شد، تولید اولیه ناخالص ملی در ژوئیه تا سپتامبر ۳۷.۹ درصد در مقایسه سه-ماههٔ پیشین افزایش یافت، و این بسیار بیشتر از رشد ۲۴درصدی است که در نظرسنجی کارشناسان اقتصادی که در رویترز منتشر شد، پیش بینی شده بود.

در سه-ماههٔ سوم ۲۰۲۰، در مقایسه با سه-ماههٔ پیشین مصرف خصوصی ۴۲٪، صادرات ۴۴.۶٪، و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت ۷.۳٪ اوج گرفته است.

در مقایسه با سه ماههٔ پیشین سال گذشته اما، تولید ناخالص ملی سه-ماههٔ سوم ۲۰۲۰ ۱.۴٪ افت کرده است، و در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۰، اقتصاد کشور در مقایسه با همان دوره در سال گذشته، کاهش ۳درصدی داشت.

اسرائیل، مانند دیگر کشورهای جهان، با پیامدهای پاندمی دست به گریبان بوده، و ناچار به دوبار تعطیل اقتصادی شده است – در ماه مارس و در ماه سپتامبر – تا گسترش ویروس را مهار کند. در ماه جاری، فروشگاههای بتدریج از نو گشوده شده اند. آمار سه-ماههٔ سوم، انعکاسی از وضعیت اقتصادی در هنگام خروج از اولین تعطیل سراسری و پیش از ظهور تأثیرات کامل دومین تعطیل سراسری که از ۱۸ سپتامبر آغاز شد.

روز جمعه، بازار بورس S&P نرخ اعتباری اسرائیل در AA را بدون تغییر حفظ کرد که دورنمایی ثابت دارد، و پیش بینی کرد که در سال جاری، اقتصاد بعلت پاندمی، کاهشی ۵درصدی داشته باشد. همچنین پیش بینی کرد که در ۲۰۲۱ بهبود اقتصادی حاصل شود و تولید ناخالص ملی افزایش ۴.۵ درصدی داشته باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله