اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

در روز «عید شاووعوت» هنگام بازدید یهودیان از تپهٔ معبد مقدس، پلیس با فلسطینیان درگیر زدوخورد شد

صبح یکشنبه مصادف با «عید شاووعوت» که یهودیان از مجتمع تپهٔ معبد مقدس دیدن می کنند،، پلیس در این مکان مقدس که از نقاط پرتشنج است، با فلسطینیان درگیر شد.

تصویر: روز ۵ ژوئن ۲۰۲۲ افسران پلیس اسرائیل در تپهٔ معبد مقدس با فلسطینیان درگیر شدند. (Screenshot)
تصویر: روز ۵ ژوئن ۲۰۲۲ افسران پلیس اسرائیل در تپهٔ معبد مقدس با فلسطینیان درگیر شدند. (Screenshot)

هنگام بازدید گروه‌های گردشگران یهودی از مجتمع پرتشنج، شورشیان که در مسجد الاقصا سنگر گرفته بودند به سمت افسران پلیس سنگ پرتاب می کردند.

صبح یکشنبه مصادف با «عید شاووعوت» که یهودیان از مجتمع تپهٔ معبد مقدس دیدن می کنند،، پلیس در این مکان مقدس که از نقاط پرتشنج است، با فلسطینیان درگیر شد.

فلسطینیان در داخل مسجد الاقصا سنگر گرفته و بر سر ورود بازدیدکنندگان [یهودی] به سمت افسران سنگ پرتاب می کردند. گزارشی از آسیب جسمی یا دستگیری افراد در دست نیست.

در فیلمی از این صحنه افسران بیرون درهای مسجد دیده می شوند و فلسطینیانی که در داخل سنگر گرفته اند از پنجره ها سنگ پرتاب می کنند و شعار «الله اکبر» می دهند.

در ویدئوهای دیگر گروه کوچکی از یهودیان دیده می شوند که از میدانچه‌ ای که پلیس احاطه می گذرند، و فلسطینیان در عقب یهودیان می روند، پرچم به دست دارند و فریاد می زنند.

گزارش رسانه های عبری حاکی است دیدار گروههای یهودی از محل طبق معمول و تحت محافظت پلیس ادامه یافت.

ادارهٔ تپهٔ معبد مقدس که مسجد الاقصا نیز آنجا قرار گرفته، به عهدهٔ ادارهٔ اوقاف است؛ یک بنیاد مذهبی که مدیریت و تأمین بودجه‌ٔ آن در اختیار اردن است. این محل، مقدس ترین مکان برای یهودیان است چرا که محل معابد توراتی است. مسجد الاقصا سومین حرم مقدس در اسلام است و به این ترتیب این نقطه از بزرگترین نقاط تلاقی خشونت آمیز اسرائیل و فلسطینیان بوده است.

طبق مجموعه توافقاتی به نام «وضع موجود» که طی سالیان به فرسودگی رسیده، یهودیان عموما در ساعات معین مجاز به دیدار از تپهٔ معبد مقدس اند اما مجاز به نیایش یا دیگر مراسم عبادی که ممکن است مایهٔ تحریک مسلمانان محسوب شود، نیستند.

فعالان ملی مذهبی ارتدکس یهودی تدریجا به تلاش برای کسب اجازهٔ نیایش یهودیان در محل افزوده اند. دیدگاه آنان پیش از این نگاهی حاشیه ای بود، اما اکنون افکار عمومی به این سمت در تغییر است. در همه پرسی که اواخر ماه گذشته منتشر شد، معلوم می شود نیمی از یهودیان اسرائیل موافق اجازهٔ نیایش یهودیان در تپهٔ معبد مقدس هستند، و اکثر پاسخ دهندگان که از این موضع حمایت کردند می گویند به عقیدهٔ‌ ایشان چنین اجازه ای «اثبات حاکمیت اسرائیل» بر این مکان مقدس است.

اواخر ماه پیش، شمار بیسابقه ای از یهودیان در «روز ملی اورشلیم» از تپهٔ معبد مقدس دیدن کردند که باعث سرزنش هایی از جانب اردن و تشکیلات خودمختار فلسطینیان شد. بنا به اظهار پلیس اسرائیل، به حدود ۲۶۰۰ یهودی در گروه های ۴۰ تا ۵۰ نفره اجازهٔ ورود به مکان مقدس داده شده بود.

روز اورشلیم از جشن های ملی، و سالگرد فتح شهر قدیم و اورشلیم شرقی از اردن در جنگ شش روزهٔ ۱۹۶۷ است. از چشم مخالفان، رژهٔ طولانی پرچم که در این روز از نواحی فلسطینی نشین شهر قدیم می گذرد، تحریک و تهییج شدید محسوب می شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/police-clash-with-palestinians-on-temple-mount-as-jews-visit-during-shavuot-holiday/

اطلاعات بیشتر در مورد