اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

در راهپیمایی شبانهٔ هفتگی شنبه، پلیس در تل آویو و اورشلیم با معترضان درگیر شد

خانواده-ها و حامیان گروگانهای اسرائیلی اسیر گروه تروریستی حماس در نوار غزه در تظاهراتی که در ۱۶ مارس ۲۰۲۴ با فراخوان آزادی ایشان در تل آویو براه افتاد، یک خیابان را بند آوردند.
(AP/Ohad Zwigenberg)
خانواده-ها و حامیان گروگانهای اسرائیلی اسیر گروه تروریستی حماس در نوار غزه در تظاهراتی که در ۱۶ مارس ۲۰۲۴ با فراخوان آزادی ایشان در تل آویو براه افتاد، یک خیابان را بند آوردند. (AP/Ohad Zwigenberg)

در هر دو شهر، پس از سخنرانی خانوادهٔ گروگانها، معترضان راههای اصلی را بند آوردند؛ در پایتخت، برای اولین بار از ۷ اکتبر، تظاهرات کنندگان با پلیس درگیر شدند.

تصاویر


در راهپیمایی اعتراضی در تل آویو، شنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۴، برای آزادی گروگانهای اسرائیلی اسیر گروه تروریستی حماس در نوار غزه، پلیس می-کوشد تظاهرات-کنندگان را متفرق کند. (AP/Ohad Zwigenberg)


در تظاهرات اعتراضی که شنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۴ با فراخوان آزادی گروگانهای اسرائیلی اسیر گروه تروریستی حماس در نوار غزه برگزار شد، پلیس برای پراکندن معترضان از ماشین آبپاش استفاده کرد. (AP/Ohad Zwigenberg)


تظاهرات-کنندگان در تظاهرات اعتراضی که برای آزادی گروگانهای اسرائیلی اسیر گروه تروریستی حماس در نوار غزه، و مخالفت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در ۱۶ مارس ۲۰۲۴ برگزار شد، بزرگراه ایالون تل آویو را مسدود کردند. (Miriam Alster/Flash90)


تظاهرات-کنندگان در مقابل مقر نظامی کیریا در تل آویو، ۱۶ مارس ۲۰۲۴، خواهان آزادی گروگانهای اسیر حماس در غزه شدند. (Miriam Alster/Flash90)

معترضان ضد-دولتی غروب شنبه در تظاهرات اعتراضی هفتگی در تل آویو و اورشلیم راههای اصلی شهر را بند آوردند، با پلیس درگیر شدند، و خواهان انتخابات تازه و قرارداد فوری [آزادی] گروگانها شدند.

در هفته-های اخیر، اختلال در ترافیک روند عادی تظاهرات-کنندگان ضد-دولتی در تل آویو شده است. اما در اورشلیم، این شنبه اولین بار از ۷ اکتبر بود که معترضان پس از سخنرانی اعضای خانوادهٔ گروگانهایی که در غزه نگهداری می-شوند، چهارراه میدان پاریس را مسدود کردند.

در هر دو شهر، پلیس به سرعت واکنش نشان داد و سوار بر اسب، و با ماشینهای آبپاش، و با انتقال فیزیکی افراد، دهها معترض که راهها را بند آورده بودند را از محل تخلیه کرد، اما فقط عدهٔ معدودی را بازداشت نمود.

در اورشلیم، طبق معمول، معترضان تظاهرات را از مقابل اقامتگاه ریاست جمهوری آغاز کردند و صدها تظاهرات-کننده، کنشگر، سخنران از گروه «محافظت میهن مشترک» خواهان انتخابات تازه شدند.

تواح شلیگ، یکی از سازمان-دهندگان تظاهرات، از دولت انتقاد کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و متحدانش را متهم کرد که گوشه گوشهٔ حیات اسرائیل را به آشوب کشیده-اند.

او با مطالبهٔ «مأموریت خود را به مردم بازگردانید»، گفت «به هر کجا نگاه می-کنی هرج-و-مرج است. این نتیجهٔ مشی سیاسی است. در واقع مشی سیاسی همانا هرج‌-و-مرج است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/police-deploy-water-cannons-mounted-officers-at-tel-aviv-jerusalem-weekly-protests/

اطلاعات بیشتر در مورد