اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۷

جستجو

در حملهٔ موشکی حزب الله ۴ سرباز زخمی اسرائیلی زخمی شدند؛ پهبادهای انفجاری به شمال اصابت کردند

تصویر: جت جنگندهٔ‌ اسرائیل حین بر فراز مرز اسرائیل-لبنان، ۶ مه ۲۰۲۴. (Jalaa MAREY / AFP)
تصویر: جت جنگندهٔ‌ اسرائیل حین بر فراز مرز اسرائیل-لبنان، ۶ مه ۲۰۲۴. (Jalaa MAREY / AFP)

وضعیت سربازان مجروح خوب و متوسط اعلام شد؛ پهبادهای حامل بمب در نزدیکی هیلل آتش-سوزی ایجاد کردند؛‌ این این حمله-ها در بحبوحهٔ روز یادبود در کشور انجام شد.

مقامات نظامی و مسؤولان پزشکی گفتند روز دوشنبه، همزمان با برگزاری روز بزرگداشت و یادبود جان‌باختگان ارتش اسرائیل و قربانیان تهاجمات تروریستی، چهار سرباز با شلیک موشک هدایت-شدهٔ ضد-تانک از لبنان زخمی شدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت دو موشک ضد-تانک به ناحیه-ای نزدیک کیبوتص یفتاح شلیک، و موجب زخمی شدن چهار سرباز شد.

بیمارستان زیو در سفد گفت سربازان به این مرکز درمانی منتقل شدند، و یکی از ایشان در وضعیت متوسط اعلام شد. سه تای دیگر جراحات سطحی داشتند.

گروه تروریستی حزب الله مسؤولیت شلیک موشک را به عهده گرفت، و گفت یک موضع نظامی در نزدیکی یفتاح را هدف گرفته است. در میانهٔ حمله، آژیرها در همزیگاه مزبور بصدا در آمدند.

روز دوشنبه، حزب الله دو پهباد حامل مواد انفجاری از لبنان به ناحیه-ای نزدیک همزیگاه جنوبی بیت هیلل شلیک کردند.

نیروهای دفاعی گفت انفجارهای ناشی از اصابت پهباد موجب آتش-سوزی شد، و اندکی بعد آتش اطفا شد.

حزب الله مدعی شد در این حمله یک موضع نظامی در نزدیکی بیت هیلل را مستقیما هدف گرفته است.

نیروهای دفاعی گفت علت بصدا درنیامدن آژیر در شهرها هنگام این حادثه در دست تحقیق است.

طبق اظهار ارتش، یک پهباد انفجاری دیگر از لبنان به ناحیه-ای نزدیک زاریت اصابت کرد.

در هیچیک از این دو حادثه آسیب جسمی ببار نیامد.

نیروهای دفاعی گفت معلوم شد چندین آژیر دیگر که یکشنبه-شب و روز دوشنبه بصدا در آمده و از نزدیک شدن پهبادهای مهاجم هشدار دادند، هشدار کاذب بودند.

از ۸ اکتبر به اینسو، حزب الله در روندی تقریبا روزانه به همزیگاههای اسرائیل و پاسگاههای ارتش در امتداد مرز حمله کرده و گفته است این کار را در حمایت از غزه در میانهٔ جنگی که آنجا جریان دارد می-کند.

تا کنون، ناآرامیهای مرزی منجر به کشته شدن ۹ اسرائیلی در سمت اسرائیل، و نیز ۱۴ سرباز و نیروی ذخیرهٔ نیروهای دفاعی شده است. چندین حمله نیز از سوریه صورت که آسیب جسمی در پی نداشته است.

حزب الله از ۲۹۶ عضو خود نام برده که در ناآرامیهای موجود با اسرائیل، اکثرا در لبنان، و شماری نیز در سوریه، کشته شدند. در لبنان،‌۶۰ عامل گروههای تروریستی دیگر، یک سرباز لبنانی، دست کم ۶۰ غیرنظامی که سه تن روزنامه-نگار بوده-اند نیز کشته شدند.

اسرائیل تهدید کرده است که اگر حزب الله عقب ننشیند و به تهدید همزیگاههای شمال، که حدود ۷۰۰۰۰ نفر جمعیت آن محل را برای احتراز از جنگ تخلیه کرده-اند ادامه دهد، برای واداشتن حزب الله به عقب-نشینی از مرز به جنگ خواهد رفت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/4-troops-hurt-in-hezbollah-missile-attack-explosive-drones-strike-north/

اطلاعات بیشتر در مورد