اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۹

جستجو

در حالیکه معترضان ایران با نیروهای رژیم رودررو می ایستند، پرسش هایی در رابطه با کمک ایالات متحده و اسرائيل به میان می آید

کارشناسان در اهمیت اعتراضات یکماهه، و اینکه آیا دولت های غربی شاید یا باید کمک های معنوی و فناوری بکنند، اختلاف نظر دارند.

تصویر: یکی از معترضان با پرچم ایران و دست های قرمزی که روی صورت خود رنگامیزی کرده در راهپیمایی حمایت از تظاهرات ایرانیان در پاریس، ۹ اکتبر ۲۰۲۲ که در پی جان باختن مهسا امینی، زن ایرانی در ایران برگزار شد شرکت کرده است. (Julien de Rosa/AFP)
تصویر: یکی از معترضان با پرچم ایران و دست های قرمزی که روی صورت خود رنگامیزی کرده در راهپیمایی حمایت از تظاهرات ایرانیان در پاریس، ۹ اکتبر ۲۰۲۲ که در پی جان باختن مهسا امینی، زن ایرانی در ایران برگزار شد شرکت کرده است. (Julien de Rosa/AFP)

کارشناسان در اهمیت اعتراضات یکماهه، و اینکه آیا دولت های غربی شاید یا باید کمک های معنوی و فناوری بکنند، اختلاف نظر دارند.

در طول ماه گذشته، شهروندان ایران در مخالفت با رژیم به خیابان آمده اند.

این تظاهرات که طی آن دهها تن از معترضان و برخی نیروهای امنیتی کشته شدند، در پی جان باختن مهسا امینی ۲۲ ساله که در ۱۶ سپتامبر، سه روز پس از بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی در تهران به اتهام نقش مقررات سختگیرانهٔ حجاب زنان در کشور بپا خاست.

مقامات، اتهام «آشوب‌ ها» را به گردن «دشمنان »کشور، اول از همه ایالات متحده، و همچنین اسرائیل انداخته اند.

گرچه جمهوری اسلامی بطور منظم می کوشد تظاهرات کنندگان با اتهام مزدور غرب از اعتبار بیندازد، اما این سؤال نیز پیش می آید که ایالات متحده، اروپا، و حتی اسرائیل چه کمکی به تظاهرات کنندگان می توانند بکنند، و آیا اصلا می شود کمک کرد.

پیش از آنکه قدرت های خارجی طرحی برای حمایت از مخالفان تنظیم کنند، می باید تصمیم بگیرند که آیا تظاهرات کنندگان دبیرستان ها و دانشگاه ها به خطری واقعی علیه رژیم بدل خواهند شد یا نه.

«بهنام بن طالبلو»، از پژوهشگران ارشد اتاق فکر «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» واقع در واشنگتن، می گوید ضرباهنگ اعتراضات عظیم دارد شتاب می گیرد.


تصویر: زنان ایرانی حین شعار دادن در اعتراض به جان باختن مهسا امینی در تظاهرات مقابل کنسولگری ایران در استانبول، ترکیه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲. (AP Photo/Emrah Gurel)

او می گوید «این که بگوییم روزمرهٔ تازه این است، در ایران به همین سادگی پایایی ندارد.»

«سنیا سواتلووا» از پژوهشگران دغدغه-مند «شورای آتلانتیک» می گوید «این [خیزش ها] قبلا هر ده سال یک بار پیش می آمد. اما از ۲۰۱۶ به اینسو دست کم سالی یکبار و گاهی بیشتر اتفاق می افتد.»

او افزود، «این یک واقعیت دامنه دار انقلابی است که در نهایت توان رژیم در ادارهٔ أمور را مختل می کند.»

«بن طالبلو» گفت «حتی اگر به فرض محال، اعتراضات فردا به پایان برسد، حماسه به پایان نمی رسد.» «احساسات علیه رژیم گسترده و سراسری است، از روستاها تا پایتخت را در بر گرفته است.»

او می گوید حمایت غربی، به ویژه حمایت آمریکایی می تواند نتایج عینی بهمراه داشته باشد.

بن طالبلو در توضیح سخنان خود گفت «[تحریم] نام‌های بیشتر و رسوا کردن‌ های بیشتر، حمایت خلاقانه تر مخابراتی، نزدیک کردن بخش های دولتی و خصوصی بهمدیگر تا ببینید در واقع چگونه می توانید مسألهٔ اینترنت ماهواره ای را در ایران تسهیل کنید.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/as-iran-protesters-brave-regime-forces-questions-arise-about-us-israel-assistance/

اطلاعات بیشتر در مورد