اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

در حافظهٔ سالهای اخیر اسرائیلی ها و فلسطینی ها ۲۰۲۲ مرگبارترین سالها است

سال ۲۰۲۲ با توجه به شماری حمله های تروریستی مرگبار و زدوخوردهای تقریبا هرشبه میان ارتش اسرائیل و فلسطینیان مسلح در عملیات مشدد ارتش در کرانهٔ باختری، برای اسرائیلی ها و فلسطینیان هر دو در سالهای اخیر مرگبارترین بوده است.

تصویر: سربازان در حال حمل تابوت گروهبان دوم آیدو باروخ، که در حملهٔ مسلحانه در کرانه باختری کشته شد و در آرامستان نظامی گدرآ، در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ دفن شد. عکس سمت راست،  ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، مردان مسلح فلسطینی و جمعیت عزادار حین حمل پیکر رفعت عایشه در مراسم تشییع او در روستای سنور، کرانهٔ باختری، نزدیک جنین، که در  درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شد. Nasser Ishtayeh/Flash90)
تصویر: سربازان در حال حمل تابوت گروهبان دوم آیدو باروخ، که در حملهٔ مسلحانه در کرانه باختری کشته شد و در آرامستان نظامی گدرآ، در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ دفن شد. عکس سمت راست، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، مردان مسلح فلسطینی و جمعیت عزادار حین حمل پیکر رفعت عایشه در مراسم تشییع او در روستای سنور، کرانهٔ باختری، نزدیک جنین، که در درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شد. Nasser Ishtayeh/Flash90)

در حمله های تروریستی ۳۱ نفر در اسرائیل و کرانه باختری کشته شدند؛ در شبیخون چندماههٔ نیروهای دفاعی بیش از ۱۶۵ فلسطینی کشته اعلام شدند که از ۲۰۰۷ به اینسو بیشترین رقم است.

سال ۲۰۲۲ با توجه به شماری حمله های تروریستی مرگبار و زدوخوردهای تقریبا هرشبه میان ارتش اسرائیل و فلسطینیان مسلح در عملیات مشدد ارتش در کرانهٔ باختری، برای اسرائیلی ها و فلسطینیان هر دو در سالهای اخیر مرگبارترین بوده است.

بنا به آمار شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، تا کنون در سال جاری ۲۷ غیرنظامی اسرائیلی و تبعهٔ کشورهای بیگانه در حمله های تروریستی فلسطینیان یا تروریست های عرب اسرائیلی در اسرائیل و یا کرانه باختری کشته شده اند.

سه سرباز دیگر نیز در حمله هایی که علیه سربازان صورت گرفت کشته شدند و یک کماندوی پلیس حین عملیات در درگیری با فلسطینیان مسلح در کرانه باختری کشته شد.

در سال ۲۰۱۵، در حمله های فلسطینیان در شماری حمله با چاقو، تیراندازی، و خودروکوبی ۲۹ نفر کشته شدند که اکثر ایشان غیرنظامی بودند. ۹۳ نفر در ۲۰۱۴ کشته شدند که اکثر ایشان سرباز بودند و در جنگ در نوار غزه کشته شدند.

اکثر تلفات سال جاری در حمله هایی که در ناحیهٔ تل آویو و (۱۲تا از ) شهرهای نزدیک و (۹ تا از) شهرهای کرانه باختری صورت گرفت کشته شدند.

علاوه بر این، چهار تن در حمله ای در شهر جنوبی بئرشبا، چهار نفر در حمله های جداگانه در اورشلیم، و دو نفر در حمله در شهر شمالی حدرا کشته شدند.


تصویر: افسران پلیس اسرائیل و کادر درمانی در صحنهٔ حملهٔ مسلحانه تروریست ها در بنی براک، ۲۹ مارس ۲۰۲۲.

اطلاعات بیشتر در مورد