در جلسهٔ تاریخی ۱۳ ساعته، قضات اسرائیل ادعای آنکه “قادر به ردّ قوانین مبنایی نیستند” را به چالش کشیدند
جستجو

در جلسهٔ تاریخی ۱۳ ساعته، قضات اسرائیل ادعای آنکه “قادر به ردّ قوانین مبنایی نیستند” را به چالش کشیدند

تصویر: تمامی ۱۵ قاضی دادرسی طومار علیه «لایحهٔ معقولیت» دولت در دیوان عالی، اورشلیم، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: تمامی ۱۵ قاضی دادرسی طومار علیه «لایحهٔ معقولیت» دولت در دیوان عالی، اورشلیم، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

قضات دعاوی ارجحیت مرتبهٔ کنست را زیر سؤال بردند، همچنین گفتند ابطال قانون معقولیت ممکن نیست مگر آنکه «ضربه-ای مهلک» به دموکراسی باشد؛ متقاضیان قاطعانه معتقدند که چنین است.

دیوان عالی دادگستری، روز سه-شنبه، دادرسی تاریخی و طولانی پیرامون دعاوی علیه قانون مهار اختیارات نظارتی دادگستری برگزار کرد، و شماری از قضات دعوی دولت مبنی بر آنکه دیوان عالی فاقد اقتدار لازم برای ابطال قوانین مبنایی شبه-اساسی، نظیر موردی که به دادگاه برده شد را زیر سؤال بردند.

در طول مبادلات پرتشنج مابین دادگاه و وکلای مدافع قانون معروف به «معقولیت»، یکی از قضات گفت احتمال به خطر افتادن دموکراسی اسرائیل در میان است، و اشاره کرد که «مرگ دموکراسی در شماری گام کوتاه رخ می-دهد»، و وکیل ائتلاف منکر آن شد که «منشور اساسی استقلال» اسرائیل به عنوان منبع مسلم اختیارات دادگستری شد، ‌و آن را سندی «شتابزده» خواند که به تأیید امضا-کنندگان غیرمنتخب رسیده است.

قضات اما مطالبهٔ ابطال بلافاصلهٔ قانون مزبور را نیز وارد ندانستند، و اشتر هایوت رئیس دیوان عالی گفت تنها در صورتی می-توان گامی بنیادین مانند ابطال [قانون مبنایی» را توجیه کرد که «ضربه-ای مهلک» بر دموکراسی باشد؛ وکلای صاحبان عرض-حال می-گویند قانون مذکور و دیگر طرح-های اصلاح نظام قضایی دولت، در واقع نیز «ضربه-ای … مهلک» به استقلال دیوان عالی دادگستری و تفکیک قوا [ی سه-گانه] است.»

ریاست جلسهٔ پرشور دادرسی دعاوی مخالف قانون مصوب ماه ژوئیه، که برای منع بازبینی قضایی تصمیمات دولت بر اساس معقولیت تنظیم شده را هيئتی شامل تمامی ۱۵ قاضی دیوان عالی بعهده داشت. گرچه گمان نمی-رود تا هفته-ها و حتی ماهها حکمی صادر شود، واکنش-ها و پرسش-های قضات، که بخش عمدهٔ آن به قلب اصول پایهٔ دولت زد، برای دریافت نشانه-هایی از سمت-و-سوی حکم احتمالی دادگاه، و احتمال وقوع بحران نگران-کنندهٔ قانون اساسی، به دقت دنبال می-شد.

دادرسی فوق همزمان شد با برگزاری مذاکرهٔ مصالحه با اپوزیسیون در خصوص اصلاح نظام قضایی، که احتمال دارد نسخهٔ معتدل قانون موجود از آن حاصل شود. البته، رهبران اپوزیسیون به نیت نخست وزیر بسیار مشکوک-اند، و بسیاری از ایشان هشدار داده-اند که این فریبی است به منظور مهار دادگاه و آرام کردن ناظران غربی، و قصد تحقق نتایج مذاکرات در میان نیست.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/at-crucial-hearing-judges-challenge-assertion-they-cant-intervene-in-basic-laws/

اطلاعات بیشتر در مورد