اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

در تیراندازی تروریستی کرانه باختری یک کشته و ۴ تن زخمی شدند؛ یک عضو کادر درمانی حین تلاش به کمک، گلوله خورد

طبق اظهار ارتش و کادر درمانی، شنبه شب یک تروریست فلسطینی در نزدیکی شهرک مهاجرنشین «کیریات آربا» در کرانهٔ باختری اقدام به تیراندازی کرد و یک مرد اسرائیلی را کشت و ۴ تن را زخمی کرد که یکی از ایشان در وضعیت وخیم بسر می برد. مرد مسلح اندکی بعد از سوی مقام امنیتی با خودرو زیر گرفته شد و به ضرب گلولهٔ یک سرباز در مرخصی کشته شد.

‌تصویر: در فیلم CCTV از تهاجم ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲، مهاجم فلسطینی تیراندازی تروریستی در کرانه باختری ، نزدیک «کیریات آربا»، دقایقی پیش از آنکه افسر نیروی امنیتی با خودرو او را زیر بگیرد و یک سرباز در مرخصی تروریست را به ضرب گلوله بکشد مشاهده می شود. 
(Screenshot; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
‌تصویر: در فیلم CCTV از تهاجم ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲، مهاجم فلسطینی تیراندازی تروریستی در کرانه باختری ، نزدیک «کیریات آربا»، دقایقی پیش از آنکه افسر نیروی امنیتی با خودرو او را زیر بگیرد و یک سرباز در مرخصی تروریست را به ضرب گلوله بکشد مشاهده می شود. (Screenshot; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

عضو مجروح کادر درمانی که برای مداوای قربانیان حملهٔ تروریستی ناحیهٔ «کیریا آربا» آمده بود، در وضعیت وخیم است؛ گارد امنیتی با خودرو به مرد مسلح کوبید، سربازی در مرخصی تروریست را به ضرب گلوله کشت.

طبق اظهار ارتش و کادر درمانی، شنبه شب یک تروریست فلسطینی در نزدیکی شهرک مهاجرنشین «کیریات آربا» در کرانهٔ باختری اقدام به تیراندازی کرد و یک مرد اسرائیلی را کشت و ۴ تن را زخمی کرد که یکی از ایشان در وضعیت وخیم بسر می برد. مرد مسلح اندکی بعد از سوی مقام امنیتی با خودرو زیر گرفته شد و به ضرب گلولهٔ یک سرباز در مرخصی کشته شد.

رسانه های عبری در گزارشی نوشتند که اولین تیرها به سمت یک پدر و پسر یهودی که در خواربار فروشی یک فلسطینی، میان کیریات آربا و حبرون مشغول خرید بودند، شلیک شد.

پدر که حدود ۵۰ سال داشت، در وضعیت وخیم بسر می برد و مرگ او اندکی بعد در بیمارستان حداسای «عین کارم»‌ اعلام شد.

مردی که جراحات سنگین برداشت، از اعضای کادر درمانی بود و نامش در رسانه های عبری «اوفر اوهانا» اعلام شد. او ظاهرا هنگامیکه برای کمک به دیگر قربانیان – دو اسرائیلی ۱۹ ساله و ۴۹ ساله – و یک فلسطینی حاضر در محل، که دچار جراحات سطحی شده بودند در صحنهٔ تیراندازی حاضر شد، و هدف گلولهٔ مهاجم واقع شد.

تیراندازی در نزدیکی ورودی محلهٔ مهاجرنشین یهودی در حبرون، به نام «گیوات هاآووت» روی داد. این محله درست غرب شهرک مهاجرنشین بزرگتری به نام «کیریات آربا» قرار دارد.

یائیر لپید نخست وزیر و بنی گانتز وزیر دفاع عهد کردند با افراد دیگری که احیانا در این حادثه دست داشته اند، با شدت برخورد کنند.

طبق اظهار سرویس اورژانس، اوهانا که از اعضای کادر درمانی مگان دیوید آدوم است، بهمراه یکی دیگر از اعضای خدمات اورژانس برای مداوای زخمی ها به محل رسیده بود که هدف گلولهٔ مهاجم مسلح قرار گرفت و به سختی زخمی شد.


تصویر: کادر درمانی مرد اسرائیلی که در تیراندازی ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ در شهرک کیریات آربا در کرانهٔ باختری مجروح شد را به بیمارستان حادسای عین کارم اورشلیم منتقل می کنند. (Olivier Fitoussi/Flash90)

«یسرائل لیور» عضو سرویس اورژانس مگان دیوید آدوم گفت «داشتم می دویدم تجهیزات درمانی بردارم، صدای یکی دیگر از اعضای سرویس را شنیدم که داد می زد «زخمی شدم، به من شلیک کردند». «سنگر گرفتیم و در حالیکه داشتم به او کمک های اولیه حیاتی می دادم، تماس گرفتم و درخواست نیروی کمکی کردم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/5-people-hurt-one-critically-in-shooting-attack-on-west-bank-settlement/  

اطلاعات بیشتر در مورد