اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

در بزرگترین رگبار ماههای اخیر از غزه ۲۰ راکت شلیک شد؛ یک سرباز در رفح کشته شد

شرح عکس: در عکسی که نیروهای دفاعی اسرائیل در ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر کرد، سربازان نیروهای دفاعی حین عملیات در نوار غزه دیده می-شوند. (Israel Defense Forces)
شرح عکس: در عکسی که نیروهای دفاعی اسرائیل در ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر کرد، سربازان نیروهای دفاعی حین عملیات در نوار غزه دیده می-شوند. (Israel Defense Forces)

حمله به همزیگاههای مرزی که مسؤولیت آن را جهاد اسلامی فلسطینیان بعهده گرفت آسیب جسمی یا مالی ببار نیاورد؛ پیاده-نظامی که در رفح کشته شد به نام گروهبان اوری ایتسخاک حداد، ۲۱ ساله، معرفی شد.

بنا به اظهار ارتش، روز دوشنبه یک سرباز حین نبرد در جنوب غزه کشته شد. همزمان فلسطینیان نوار غزه نیز دست کم ۲۰ راکت به همزیگاههای مرزی اسرائيل شلیک کردند که بزرگترین رگبار هفت ماههٔ گذشته محسوب می‌-شود.

سرباز کشته شده به نام گروهبان اوری ایتسخاک حداد، ۲۱ ساله، از گردان ۹۳۱م تیپ نحال، از اهالی بئرشبا معرفی شد.

۹ سرباز دیگر از این گردان نیز در همان حادثه زخمی شدند که جراحات یکی از ایشان جدی است. بنا به تحقیقات اولیهٔ ارتش، این سربازان در اثر انفجار تلهٔ انفجاری در یک ساختمان آسیب دیدند.

مرگ حداد شمار سربازان کشته-شدهٔ تهاجم زمینی علیه حماس و عملیات مرز غزه را به ۳۱۹ تن رساند.

این رقم شامل یک افسر پلیس است که در مأموریت نجات گروگانها کشته شد. یک پیمانکار غیرنظامی وزارت دفاع نیز در نوار کشته شد.

همزمان، گروه تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان مسؤولیت رگبار راکتی بزرگ صبح دوشنبه به همزیگاههای اسرائيل در مرز نوار غزه را به عهده گرفت.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، در این رگبار دست کم ۲۰ راکت از ناحیهٔ خان یونس در جنوب نوار غزه، محلی که ارتش پیش از آنجا جنگیده بود، به اسرائیل شلیک شد.


شرح عکس: گروهبان اوری ایتسخاک حداد، ۲۱ ساله، روز ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ حین نبرد در شهر رفح غزه کشته شد.
(Israel Defense Forces)

نیروهای دفاعی گفت سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین برخی از راکتها را سرنگون کرد، و برخی دیگر به نواحی جنوبی اسرائیل اصابت کردند.

نیروهای دفاعی افزود سربازان با آتش توپخانه سایتهای پرتاب را زدند.

مقامات محلی گفتند در این حمله آسیب جانی یا مالی ببار نیامد.

در عین هشلوشا، نیریم، سوفا، سده آوراهام، دیکیل، یاتد، هولیت، و نیر اوژ آژیرها به صدا درآمدند. بسیاری از همزیگاههای مرز غزه تخلیه شدند.


شرح عکس: از چشم-انداز سمت مرز اسرائیل در ۷ آوریل ۲۰۲۴، خط دودی از راکتهای پرتاب-شدهٔ گروه تروریستی غزه دیده می-شود. (Chaim Goldberg/Flash90)

آخرین رگبار بزرگ از غزه که شامل دست کم ۲۵ راکت بود، در ماه ژانویه به شهر نیووت در جنوب اسرائيل شلیک شد. در ماه مه، حماس ۱۰ راکت از رفح در جنوب غزه به مرکز اسرائيل پرتاب کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-largest-gaza-barrage-in-months-20-rockets-launched-at-border-communities/

اطلاعات بیشتر در مورد