اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

در ادامهٔ شبیخون و یورش اسرائیل به سایتها و افراد مسلح حماس، سه سرباز در غزه کشته شدند

تصویر: از چپ به راست: گروهبان دولیف مالکا؛ گروهبان آفیک تری؛ گروهبان اینون یتژاک روز ۱ مارس ۲۰۲۴ در جنوب غزه کشته شدند. (Israel Defense Forces)
تصویر: از چپ به راست: گروهبان دولیف مالکا؛ گروهبان آفیک تری؛ گروهبان اینون یتژاک روز ۱ مارس ۲۰۲۴ در جنوب غزه کشته شدند. (Israel Defense Forces)

۱۴ سرباز دیگر در تلهٔ انفجاری ساختمانی در خان یونس مجروح شدند؛‌ رگبار کم-سابقهٔ راکت دور-برد به ناحیهٔ بئرشبا شلیک شد، آسیبی ببار نیاورد.

روز شنبه ارتش اسرائيل از مرگ سه سرباز در نوار غزه خبر داد. نیروها [ی اسرائیل] همچنان به دستاوردهای خویش در جنگ علیه گروه ترووریستی حماس که تقریبا پنج ماه به طول انجامیده، می-افزایند. روز شنبه رگبار کم-سابقهٔ راکت دور-برد نیز از ناحیهٔ محصور به سمت بئرشبا شلیک شد.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، دست چهار راکت دور-برد از نوار به ناحیهٔ هتزریم نزدیک بئرشبا پرتاب شد. ظاهرا همهٔ راکتها در زمین باز سقوط کرده و آسیبی ببار نیاورده-اند. در طول جنگ که امکانات پرتابگری گروه تروریستی در عملیات تهاجمی [اسرائیل] آسیب جدی دید، رگبار راکت، و بطور قطع راکتهای دور-برد به اتفاق غیرمعمول بدل شد.

نیروهای دفاعی اسرائيل گفت سه سرباز حین نبرد در جنوب غزه کشته شدند و شمار سربازان کشته شده در عملیات زمینی علیه حماس به ۲۴۵ تن رسید. نام ایشان از قرار زیر است:

گروهبان دولیف مالکا، ۱۹ ساله، از گردان ۴۵۰ تیپ بیسلماخ، از اهالی شلومی.

گروهبان آفیک تری، ۱۹ ساله، از گردان ۴۵۰ تیپ بیسلماخ، از اهالی رحاووت.

گروهبان اینون یتژاک، ۱۹ ساله، از گردان ۴۵۰ تیپ بیسلماخ، از اهالی میتزپه رامون.

در یک تلهٔ انفجاری در ساختمانی در ناحیهٔ خان یونس، مالکا، تری، و یتژاک کشته، و ۱۴ سرباز دیگر مجروح شدند که جراحات شش تن از ایشان جدی است.


تصویر: در عکسی بدون تاریخ که روز ۲ مارس برای انتشار یافت، سربازان نیروهای دفاعی حین عملیات در نوار غزه مشاهده می-شوند. (Israel Defense Forces)

طبق تحقیق اولیهٔ نیروهای دفاعی إسرائيل، سربازان به یک بنای دو طبقه که تلهٔ انفجاری بود و در داخل و خارج آن ابزار انفجاری قرار داده شده بود، شبیخون بردند. با نیروها به داخل ساختمان، دو ابزار انفجاری منفجر شد، و دو سرباز در ساختمان گیر افتادند. یگان ۶۶۹ اکتشاف و نجات نیروی هوایی به محل حادثه اعزام شد.

طبق تحقیق نیروهای دفاعی، چند عامل حماس در ناحیه در طول این حادثه به دست نیروهای اسرائیل کشته شدند.

لشگر ۹۸ در حال تحقیق پیرامون شیوهٔ تجسس ساختمان توسط سربازان، شیوهٔ قرار گرفتن ابزار انفجاری و دیگر شرایط حول حادثهٔ مرگبار است.

تیپ بیسلاماخ، دانشکدهٔ آموزش تخصصی به پیاده نظام و فرماندهان گروهان-ها در دوران جنگ، روز پنجشنبه وارد غزه شد تا جای تیپ چتربازان که سه ماه متوالی در خان یونس به جنگ مشغول بود را بگیرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/three-soldiers-killed-in-gaza-as-troops-keep-up-raids-on-hamas-sites-and-gunmen/

اطلاعات بیشتر در مورد