اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

در آتش سوزی آپارتمانی در غزه دست کم ۲۱ تن از جمله ۷ کودک کشته شدند

به گفتهٔ گروه تروریستی حماس که بر نوار حکومت می کند، این آتش سوزی در طبقهٔ سوم یک ساختمان مسکونی سه طبقه در یکی از اردوگاه پرجمعیت جبلیه روی داد. هیچیک از کسانی در این خانه بودند جان بدر نبردند.

مأموران آتش نشانی فلسطینی در روز ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، حین اطفای شعله های آتش در آپارتمانی در اردوگاه پناهندگی جبلیه، شمال نوار غزه که در آتش سوخت. 
(MAHMUD HAMS / AFP)
مأموران آتش نشانی فلسطینی در روز ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، حین اطفای شعله های آتش در آپارتمانی در اردوگاه پناهندگی جبلیه، شمال نوار غزه که در آتش سوخت. (MAHMUD HAMS / AFP)

رسانهٔ فلسطینی گفت تقریبا تمام قربانیان عضو یک خانواده اند و برای جشن جمع شده بودند و احتمالا گاز به داخل آپارتمان نشت کرده و با روشن کردن شمع ها مشتعل شده است.

تصاویر


مأموران آتش نشانی فلسطینی حین اطفای شعله های آتشی که ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، در آپارتمانی در اردوگاه پناهندگی جبلیه، شمال نوار غزه درگرفت.
(Photo by MAHMUD HAMS / AFP)


در آتش سوزی مرگبار ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ در اردوگاه پناهندگی جبلیه در شمال نوار غزه از بیش ۲۰ نفر کشته شدند.
(Screen capture/ Twitter; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)


مأموران آتش نشانی فلسطینی حین اطفای آتشی که در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ در یکی از آپارتمان های اردوگاه پناهندگی جبلیه در شمال نوار غزه درگرفت. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

بنا به اظهار کارکنان امداد و مقامات بیمارستان، در آتش سوزی غروب پنجشنبه در ساختمان مسکونی در اردوگاه پناهندگی جبلیه در شمال نوار غزه دست ۲۱ تن از جمله هفت کودک کشته شدند.

به گفتهٔ گروه تروریستی حماس که بر نوار حکومت می کند، این آتش سوزی در طبقهٔ سوم یک ساختمان مسکونی سه طبقه در یکی از اردوگاه پرجمعیت جبلیه روی داد. هیچیک از کسانی در این خانه بودند جان بدر نبردند.

در گزارش‌های فلسطینیان آمد که اکثر کشته شدگان عضو یک خانواده به نام «ابو ریا» بوده اند که به مناسب بازگشت یکی دیگر از اعضای خانواده از سفر خارج جشن گرفته و دور هم جمع شده بودند.

ادارهٔ دفاع مدنی غزه که در تحت حکمومت حماس اداره می شود، علت آتش سوزی را نشت گازوئیل که در داخل خانه جمع شده بود اعلام کرد. هنوز معلوم نیست گازوئیل چطور آتش گرفته اما گزارش هی اولیه حاکی است که شاید در ابتدا نشت کرده و سپس با روشن کردن شمع در مهمانی مشتعل شده است.

مقامات گفتند تحقیقات لازم انجام خواهد شد.

شعله های آتش از پنجره های طبقه ای که آتش گرفته بود بیرون می زد و صدها نفر در خیابان مقابل ساختمان جمع شده و منتظر ماشین آتش نشانی و آمبولانس بودند.

یک سخنگوی ادارهٔ دفاع مدنی غزه گفت مأموران آتش را پس از یکساعت خاموش کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/at-least-21-people-including-7-children-killed-in-residential-home-fire-in-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد