درگیری ماموران امنیتی با تجمع کنندگان مقابل زندان اوین
جستجو

درگیری ماموران امنیتی با تجمع کنندگان مقابل زندان اوین

درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی مدعیِ پایان اعتراضات خیابانی شده اند، گزارش ها حاکی از تجمعات متوالی مقابل زندان اوین تهران و برخورد خشونت بار ماموران با مردم می باشد.

تجمع مقابل اوین
تجمع مقابل اوین

درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی مدعیِ پایان اعتراضات خیابانی در ایران شده اند، گزارش ها حاکی از برگزاری تجمعات متوالی مقابل زندان اوین تهران و برخورد خشونت بار ماموران با مردم و خانواده های بازداشتی ها می باشد.

به گزارش شبکه های اجتماعی، در ویدئوهای منتشره در روز سه‌شنبه ۱۹ دی – نهم ژانویه، مردم مقابل زندان اوین تهران با شعارهایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت‌ شدگان اعتراضات اخیر شده‌اند.

تجمع کنندگان همچنین شعار می دهند: «بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم»، که با واکنش خشونت بار ماموران مواجه می شوند.

به گزارش تارنمای مجذوبان نور، حاضران همچنین در شعارهای خود خواستار آزادی دانشجویان و دراویش زندانی شده‌اند.

این پایگاه خبری همچنین از تحصن شماری از دراویش و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی مقابل زندان اوین خبر داده که در اعتراض به بازداشت‌ چهار تن از درویشان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، شماری از معترضان خانواده های دراویش گنابادی بودند که ماموران امنیتی با آنها درگیر شدند. به گفته شاهدان عینی ماموران امنیتی خانواده‌های بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، ضمن «توطئۀ دشمن» خواندن اعتراضات اخیر، از پایان آن در هفته ای که گذشت خبر داده بودند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله