اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۹

جستجو

درحالیکه کنفرانس انجمن نگب به پایان خود نزدیک می-شود، مقامات طرح مشخصی برای پروژه-های مشترک ندارند

روز سه-شنبه تیم-های بیناسازمانی در نشست دو-روزهٔ انجمن نگب اسرائیل، ایالات متحده، و چهار متحد عرب ایشان در ابوظبی در پیشبرد پروژه-های مشترک منطقه-ای کوشیدند.

تصویر: شرکت-کنندگان نشست نگب در ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲ در ابوظبی دیدار کردند.  (UAE Foreign Affairs Ministry)
تصویر: شرکت-کنندگان نشست نگب در ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲ در ابوظبی دیدار کردند. (UAE Foreign Affairs Ministry)

پس از بزرگترین نشستی که میان اسرائيل و شرکای منطقه-ای از ۱۹۹۱ به اینسو برگزار شد، اکنون انتظار می-رود هیئت-ها در رابطه با طرح‌-های پیشنهادی بهره-برداری از عادی-سازی با پایتخت-ها به مشورت بنشینند.

روز سه-شنبه تیم-های بیناسازمانی در نشست دو-روزهٔ انجمن نگب اسرائیل، ایالات متحده، و چهار متحد عرب ایشان در ابوظبی در پیشبرد پروژه-های مشترک منطقه-ای کوشیدند.

گفته شد این گردهمایی با شرکت حدود ۱۵۰ مقام دولتی، بزرگترین میان اسرائيل و شرکای منطقه-ای آن از هنگام کنفرانس صلح مادرید در ۱۹۹۱ است.

مقامات ایالات متحده، اسرائيل، امارات متحد عربی، بحرین، مراکش و مصر به شش کارگروه تقسیم شده و وظیفهٔ پیشبرد پروژه-هایی در زمینه-های امنیت منطقه، آموزش و رواداری، امنیت آب و مواد غذایی، گردشگری، و انرژی به عهدهٔ ایشان گذاشته شد.

گرچه اولین بار بود که کارگروه-ها از نزدیک ملاقات می-کردند، اما کشورها از ماه-ها پیش برای گردهمایی در ابوظبی آماده می-شدند ونشست وزرا در «سده بوکر» در سال گذشته و دو کمیتهٔ راهبردی هم برگزار شده بود که پایهٔ فعالیت کارگروه-ها محسوب می-شوند.

با این حال، مقامات ایالات متحده و اسرائیل در رابطه با پروژه-هایی که قرار است به دنبال جلسه-های دوشنبه و سه-شنبه پیش ببرند، جزئیات اندکی عرضه کردند.


تصویر: اعضای کمیتهٔ راهبردی انجمن نگب در ابوظبی، ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، مقابل دوربین. (Foreign Ministry)

«درک کولت» مشاور وزارت خارجهٔ ایالات متحده، که ریاست مشترک کارگروه امنیت منطقه را به عهده داشت، گفت «هنوز پروژه-ای نداریم، اما جلسهٔ بعدی کارگروه که تشکیل شود، برای تنظیم پروژه خواهد بود.»

«لیز آلن» دستیار وزیر خارجه در امور دیپلماسی عمومی که نمایندهٔ ایالات متحده در کارگروه آموزش و رواداری بود، گفت انتظار می-رود هیئت-ها در هفته-های آینده با دولت-های خود در رابطه با این که چه پروژه-هایی قابل تنظیم و قابل اجرا خواهند بود، مشورت خواهند کرد.

کولت گفت کارگروه-ها متعهد شده-اند سه بار در سال ملاقات کنند و وزرای خارجه در نشستی که امسال در مراکش تشکیل خواهد شد، «فرآیند کار ما را ملاحظه کرده و از گزینش پروژه-های عینی اطمینان حاصل می-کنند، و علاوه بر آن برنامهٔ آینده را هم معین می-کنند.»

او افزود در پایان این جلسه ما در حصول اهداف حداقلی خود که رسیدن به نتایج ملموس، چیزی بیش از بیانیه در تعریف چه جلسهٔ خوبی و چه غذای خوبی بود، موفق شدیم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/officials-vague-on-plans-for-joint-projects-as-negev-forum-confab-wraps/

اطلاعات بیشتر در مورد