اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

دبیرکل سازمان ملل از فاجعهٔ «ورای تصور»یی هشدار داد که اگر لبنان «به غزه-ای دیگر» تبدیل شود، رخ خواهد داد

شرح عکس: آتشی که بر اثر پرتاب توپ اسرائیل در ‍۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ به نزدیکی روستای دیر مبماس در جنوب لبنان ایجاد شد. (Rabih DAHER / AFP)
شرح عکس: آتشی که بر اثر پرتاب توپ اسرائیل در ‍۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ به نزدیکی روستای دیر مبماس در جنوب لبنان ایجاد شد. (Rabih DAHER / AFP)

هیئت ایران در سازمان ملل گفت حزب الله قادر است از خود و لبنان در مقابل اسرائیل دفاع کند: «شاید زمان نابودی این رژیم غیرقانونی به دست خودش فرا رسیده باشد».

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز جمعه گفت عمیقا نگران تشدید تنش میان اسرائیل و گروه تروریستی حزب الله لبنان است، و گفت محافظان صلح سازمان ملل می-کوشند وضعیت را آرام کرده و از اشتباه محاسباتی ممانعت کنند.

او به خبرنگاران گفت «یک حرکت شتابزده، یک اشتباه محاسباتی، می-تواند موجب فاجعه-ای شود که از مرزها فرا رود، و صادقانه، از تخیل فرا رود.» «اجازه بدهید صریح بگویم: مردم منطقه و مردم جهان تحمل آنکه لبنان به غزهٔ دیگری بدل شود ندارند.»

حزب الله، که تحت حمایت ایران است، از ۸ اکتبر به اینسو در روندی روزانه به اسرائيل حمله کرده و می-گوید این را در همبستگی با حماس از هنگامیکه جنگ غزه در ۷ اکتبر با حملهٔ خانمانسوز گروه تروریستی فلسطینی بپا خواست، می-کند.

راکتها و پهبادهای حزب الله به شهرها و پاسگاههای نظامی امتداد مرز شمالی اصابت کرده-اند. این حمله-ها موجب شد دهها هزار نفر از خانه-های خود فرار کنند، خرابیهای عظیم بوجود آمد، و برای اقدام شدیدتر، فشار سیاسی در اسرائيل پدید آمده است.

دهها هزار نفر از لبنانی-ها نیز در پی حمله-های اسرائيل به جنوب لبنان از خانه-های خود گریختند.

طبق قطعنامهٔ ۱۷۰۱، که در ۲۰۰۶ برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و تروریستهای حزب الله به تصویب رسید، محافظان صلح سازمان ملل برای نظارت بر آتش-بس در امتداد ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل) خط مرزی، یا خط آبی، میان اسرائیل و لبنان گماشته شدند.


شرح عکس: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی حاشیهٔ کنفرانس جامعهٔ مدنی سازمان ملل در ۲۰۲۴ در مقر سازمان ملل، نایروبی، ۱۰ مه ۲۰۲۴. . (Tony KARUMBA / AFP)

این قطعنامه همچنین مقرر کرده است حزب الله نیروهای خود را تا پشت رود لیتانی عقب بنشاند، اما گروه تروریستی اعتنا نکرده است.

گوترش گفت «جوانب درگیر می-بایست بار دیگر سریعا اجرای قطعنامهٔ شورای ۱۷۰۱ شورای امنیت را از سر گیرند و بلافاصله به وضعیت ختم تخاصمات بازگردند.»

گوترش گفت «حافظان صلح سازمان ملل در محل به تنش-زدایی و کمک به ممانعت از اشتباه محاسباتی مشغول-اند.»

او گفت «جهان باید صریح و به صدای بلند بگوید: تنش-زدایی سریع نه تنها ممکن است، بلکه اهمیت اساسی دارد.» «راه-حل نظامی موجود نیست.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-chief-warns-of-catastrophe-beyond-imagination-if-lebanon-becomes-another-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد