دانشگاه‌های نیویورک و کالیفرنیا، «نقاط اصلی» فعالیت یهودستیزانه و ضد-اسرائیلی
جستجو

دانشگاه‌های نیویورک و کالیفرنیا، «نقاط اصلی» فعالیت یهودستیزانه و ضد-اسرائیلی

دانشگاه شهر نیویورک و بسیاری از دانشگاه‌های کالیفرنیا، با میزان بالایی از آزارهای یهودستیزانه و فعالیت‌های ضد-اسرائیلی، از متخاصم‌ترین مناطق برای دانشجویان یهودی می‌باشند.

فعالیت یهودستیزانه در پردیس‌های آمریکا
فعالیت یهودستیزانه در پردیس‌های آمریکا

نظرسنجی برندیس از ۵۰ پردیس (مجتمع خوابگاهی) ایالات متحده حاکی است گروه «دانشجویان حامی عدالت در فلسطین»، یکی از قوی‌ترین عوامل خصومت علیه یهودیان و اسرائیل می‌باشد.

یافته‌های پژوهشگران حاکی است دانشگاه شهر نیویورک در بروکلین، دانشگاه نورث‌وسترن و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر کالیفرنیا، با میزان بالایی از آزارهای یهودستیزانه و فعالیت‌های ضد-اسرائیلی، از متخاصم‌ترین پردیس‌ها برای دانشجویان یهودی می‌باشند.

طبق پژوهش تازه‌ای در دانشگاه برندیس در زمینه‌ی یهودستیزی و گرایش‌های ضد-اسرائیلی در پردیس‌های ایالات متحده، این دانشگاه‌ها «نقاط اصلی» برای چنین فعالیت‌هایی می‌باشند.

این پژوهش، که در ماه جاری منتشر شد، توسط پژوهشگران مرکز مطالعات یهودیت مدرن موریس و مارلین کوهن، و بر اساس یافته‌هایی از نظرسنجی بهار ۲۰۱۶ از دانشجویان یهودی در ۵۰ پردیس ایالات متحده، انجام شده است. همه‌ی دانشجویان مشارکت‌کننده در این پژوهش، متقاضیان برنامه‌ی «حق تولد اسرائیل» بودند، که برخی‌شان سفری ۱۰روزه و رایگان به اسرائیل داشته‌اند. از بین بیش از ۱۹هزار برگه‌ی نظرسنجی که به متقاضیان «حق تولد» فرستاده شده بود، ۴۰۱۰ نفر پاسخ گفتند که مبنایی برای این پژوهش قرار گرفت.

طبق این گزارش، پردیس‌ها به‌طور تصادفی انتخاب نشدند، «بل هدفمندانه بر اساس اندازه‌ی برآوردشده‌ی جمعیت یهودی پردیس‌ها، تنوع جغرافیایی، وضعیت عمومی/خصوصی، قابلیت انتخابی، و شواهد پیشینی از میزان بالای خصومت ضد-اسرائیلی یا یهودستیزی، به عنوان نمونه انتخاب شدند».

اکثر دانشجویان یهودی مشارکت‌کننده در این نظرسنجی، که در پردیس‌های «نقاط اصلی» تحصیل می‌کنند، گفته‌اند «فضای خصمانه‌ای علیه اسرائیل» دریافت کرده‌اند و یک‌چهارم ایشان نیز گفته‌اند «فضای خصمانه‌ای علیه یهودیان» را در پردیس‌های خود تجربه کرده‌اند.

گزارش شده است که میزان بالای آزار و خصومت یهودستیزانه در این پردیس‌ها «عمدتا ناشی از خصومت علیه اسرائیل است».

در دیگر پردیس‌های ایالات متحده، از جمله ویسکانسین و راتگرز و ایلینویس، میزان بالایی از خصومت و آزار یهودستیزانه یافته شده اما ارتباط زیادی با انتقادات از اسرائیل ندارد، بل «به نظر می‌رسد که این میزان خصومت علیه یهودیان در آن دانشگاه‌ها، برآمده از کلیشه‌ها و استعاره‌های سنتی‌تر یهودستیزانه است تا انتقادات از سیاست اسرائیل».

این گزارش به پژوهش دیگری اشاره می‌کند که امسال توسط «ابتکار آمچا» انجام شده و موارد یهودستیزانه در پردیس‌های ایالات متحده را رصد و مورد بررسی قرار می‌دهد، و طبق یافته‌های این پژوهش «۵۷ درصد از ۱۱۳ دانشگاه ایالات متحده که بالاترین میزان جمعیت دانشجویان یهودی دوره‌ی کارشناسی را دارد، حوادثی را تجربه کرده‌اند که به هدف‌گیری دانشجویان یهودی برای آزار و گفتار یهودستیزانه یا فعالیت بایکوت مربوط می‌شود».

طبق پژوهش برندیس، یکی از اصلی‌ترین عوامل این فضای خصمانه علیه یهودیان و اسرائیل در پردیس‌ها «حضور گروه فعال دانشجویان حامی عدالت در فلسطین است».

یکی از دانشجویان دانشگاه راتگرز که در این نظرسنجی شرکت کرده بود، از حادثه‌ای گفت که به فعالیت این گروه در هفته‌ی آپارتاید اسرائیل در پردیس‌های ایالات متحده اشاره دارد.

اعضای این گروه «لباس سفید با لکه‌های قرمز «خون» جلوی سالن غذاخوری ایستاده بودند. شعار می‌دادند «این بلا را یهودیان سر ما آوردند». شدیدا مضطرب شدم؛ گرچه شخصا به من مربوط نمی‌شد، اما وقتی آن‌جا ایستاده بودم شاهد نفرت زیاد آن‌ها از افراد یهودی بودم. حتی بعضی از افراد، که عضو آن گروه بودند، فحش‌های رکیک دادند و انگشت وسط خود را نشان یهودیانی دادند که کنارشان ایستاده بودند».

یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه نورث‌وسترن گفت زندگی در پردیس «ناامن» شده است چون «گروهی در پردیس، روی در خوابگاه دانشجویان یهودی، اخطاریه‌ی تخلیه گذاشته بود». گزارش شده بود که این حادثه و دیگر حوادث نظیر آن، کار اعضای آن گروه بوده است.

موارد دیگری که به یهودستیزی کلی مربوط می‌شود: یک دانشجوی دانشگاه ایالات اوهایو گفت که وقتی در خوابگاه بود، یک‌بار «در را باز کردم و دیدم همسایه‌ی دیواربه‌دیوارم، دارد یک صلیب شکسته روی در من می‌کشد».

طبق این پژوهش، ۷۵درصد آن‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، اظهارات خصمانه علیه اسرائیل را شنیده، و بیش از ۲۰درصد نیز «چون یهودی بودند، به خاطر اقدامات اسرائیل مورد سرزنش قرار گرفتند».

نزدیک به یک‌سوم پاسخ‌دهندگان نیز شاهد «نوعی آزار یهودستیزانه، که اغلب در پیوند با اسرائیل بود» بودند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله