اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

دانشمندان قدیمی ترین نشانه های حیات انسان را در اسرائیل کشف کردند – استخوان ۱.۵ میلیون ساله

یک گروه پژوهشگران بین المللی اسرائیلی و آمریکایی موفق شدند مهرهٔ ستون فقرات یک گونهٔ باستانی هیومینین، بازمانده از ۱.۵ میلیون سال پیش، که در دشت اردن زندگی می کرده را کشف کنند. این استخوان از کودکی بین ۶ تا ۱۲ ساله بجا مانده و قدیمیترین نشانه از حضور انسان در محل کنونی اسرائیل است، و نیز دومین بقایای بشری است که خارج از آفریقا کشف شده است.

پژوهشگران پروژهٔ مطالعاتی از چپ به راست، دکتر اومری بارزیلای؛ ی. مریمسکی که سایت ماقبل تاریخ را در ناحیهٔ اوبیدیا کشف کردند؛‌ و پروفسور میریام بلماکر و دکتر آلون باراش. (Bar-Ilan University)
پژوهشگران پروژهٔ مطالعاتی از چپ به راست، دکتر اومری بارزیلای؛ ی. مریمسکی که سایت ماقبل تاریخ را در ناحیهٔ اوبیدیا کشف کردند؛‌ و پروفسور میریام بلماکر و دکتر آلون باراش. (Bar-Ilan University)

پژوهشگران اسرائیلی می گویند این مهرهٔ ستون فقرات کودک گونهٔ هومینین باستانی، سند «صریح» مهاجرت از آفریقا است.


محل حفاری باستان شناسی «اوبیدیا» در دشت اردن، که پژوهشگران مهرهٔ ستون فقرات ۱.۵ میلیون سالهٔ انسان را یافتند.

(Courtesy/Dr. Alon Barash)


تصاویر بالا، a، پایین، c، جلو، d، مهرهٔ ستون فقراتی نشان می دهند که در سایت حفاری اوبیدیا کشف شد.
(Courtesy/Dr. Alon Barash)


عکسی از جمجمهٔ انسان ماقبل تاریخ در سال ۲۰۰۵ در زمین های روستای باستانی «دمنیسی»، گرجستان، از ۲ اکتبر ۲۰۱۳. (AP Photo/Shakh Aivazov)

یک گروه پژوهشگران بین المللی اسرائیلی و آمریکایی موفق شدند مهرهٔ ستون فقرات یک گونهٔ باستانی هیومینین، بازمانده از ۱.۵ میلیون سال پیش، که در دشت اردن زندگی می کرده را کشف کنند. این استخوان از کودکی بین ۶ تا ۱۲ ساله بجا مانده و قدیمیترین نشانه از حضور انسان در محل کنونی اسرائیل است، و نیز دومین بقایای بشری است که خارج از آفریقا کشف شده است.

پژوهشگران در مقاله ای که روز چهارشنبه در نشریهٔ معتبر کارشناسی «گزارش های علمی» منتشر شد، نوشتند این کشف درخشان، سویه های پنهان قدیمی ترین مهاجرت انسان از آفریقا را روشن کرده و نشان می دهد گونه های مختلف هیومینین قارهٔ آفریقا را در موج های گوناگون ترک کردند.

این پژوهشگران گفتند «اکنون شاهدی غیرقابل تردید از دو موج مجزای مهاجرت در دست داریم.»

تکامل گونهٔ انسانی را می توان از طریق فسیل ها و دی.ان.اِ. تا حدود شش میلیون سال پیش دنبال کرد. هیومینین ها، اجداد مستقیم انسان مدرن بشمار می آیند، و یا خویشاوندی بسیار نزدیک با ما دارند.

هوموساپینس ها، که شکل مدرن ما است، در سابقهٔ فسیل های پیش از حدود ۲۰۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ سال پیش مشاهده نمی شود.

سیر تکامل، یک خط مستقیم نیست بلکه بیشتر شبیه به درخت است، با شاخه های بسیار که به جایی نمی رسد. طیفی طولانی است و شاخه های بسیاری از هیومینین ها بوده اند که منقرض شده اند؛ معروفترینشان نئاندرتال ها. «اسکلت باستانی معروف که نامش را «لوسی» گذاشته اند، و در ۱۹۷۴ در اتیوپی کشف شد، از گونه های پیشاهوموساپین، و متعلق به ۳.۲ میلیون سال پیش بود.)

شواهدی در دست است که حدود ۲ میلیون سال پیش برخی گونه های باستانی انسانی شروع به ترک قارهٔ آفریقا کردند. اولین بقایای انسان از گروهی آفریقا را ترک کرد، در گرجستان عصر جدید در ناحیهٔ قفقاز یافت شد و قدمتش به ۱.۸ میلیون سال پیش می رسد. باستان شناسان بقایای این گروه و ابزار آنها را در سایتی به نام «دمنیسی» کشف کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/scientists-find-oldest-evidence-of-humans-in-israel-a-1-5-million-year-old-bone/

اطلاعات بیشتر در مورد