اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

دانشمندان اسرائیل برای دستیابی به دانسته های روان-تنی با تلنگر به مغز ایجاد بیماری می کنند

دانشمندان اسرائیل می گویند مشاهده کرده اند که مغز دقیقا چگونه می تواند تن را بیمار کند – و معتقدند که با تلنگر به رفتار مادهٔ خاکستری مغز می توان التهاب رودهٔ کوچک، رودهٔ بزرگ، و دیگر جاها را متوقف کرد.

تصویر تزئینی: نورون های مغز انسان. (iStock via Getty Images)
تصویر تزئینی: نورون های مغز انسان. (iStock via Getty Images)

پژوهشگران «تکنیون» پس از آنکه موشها را تنها با استفاده از نورون ها بیمار کردند، به این باور رسیدند که برای درمان التهابات مغزی انسان زمینه چینی کرده اند.

دانشمندان اسرائیل می گویند مشاهده کرده اند که مغز دقیقا چگونه می تواند تن را بیمار کند – و معتقدند که با تلنگر به رفتار مادهٔ خاکستری مغز می توان التهاب رودهٔ کوچک، رودهٔ بزرگ، و دیگر جاها را متوقف کرد.

پژوهشگران انستیتوی فناوری تکنیون-اسرائیل برخی ترکیبات معین نورون در موش های سالم، که هیچگونه مشکل جسمی نداشتند را برانگیختند، و مشاهده کردند که متعاقب آن ناگهان التهابی در بدن موش‌ ها پدید آمد. این دانشمندان می گویند این نشان از قدرت مغز در ایجاد بیماریهای جسمی است و چگونگی بروز آن را معلوم می دارد.

آزمایش های فوق، که بر روی دهها موش انجام شد، نشان می دهد که دست کم برخی از بیماری های روان-تنی متعاقب «بازپخش» مواردی از بیماری های جسمی در تن از سوی مغز پدید می آید.

دانشمندان تکنیون، با همکاری دانشمندان دانشگاه حیفا و بیمارستان EMMS ناصره، در بدن موشها، برخی در روده‌ٔ کوچک و برخی در شکم ایجاد التهاب کردند، و فعالیت نورون ها مشاهده کردند و سپس صبر کردند تا التهاب التیام یابد. سپس، با فعال کردن همان ترکیب نورونی که در التهاب اولیه مشاهده کرده بودند، التهاب های تازه ای در همان محل ایجاد کردند.

«پروفسور آسیا رولز» نوروایمونولوژیست، که در رأس این پروژه قرار دارد، در گفتگو با «تایمز اسرائیل» گفت «این نشان می دهد که مغز نمونه برخی شرایط ملتهب که موش ها تجربه کردند را ذخیره می کند، و سپس بدلیلی همان التهاب را تکرار می کند.» «گرچه میان آزمایش هایی که روی موش ها انجام می شود و فهم وضعیت انسان، گسل هایی موجود است، اما این تجربیات راه را برای رشته تحقیقات تازه در رابطه با بیماری های روان-تنی انسان هموار می کند.»

رولز گفت «وقتی به روشنی مشاهده کردم که بزودی پس از فعال کردن نورون ها، در حالیکه هیچ علت بیماری زا یا هیچ تحریک فیزیکی دیگر موجود نبود، التهاب ایجاد شد، غافلگیر شدم.»

او گفت که در آن پژوهش که به تازگی از سوی کارشناسان بررسی و در مجله Cell منتشر شده، یکی از مسلّم ترین مشاهداتی است که تاکنون بر بیماری های روان-تنی انجام شده و یکی از امیدبخش ترینها است.


تصویر: عکسی از مغز موش با نورون هایی که منجر به التهاب روده شدند، در لابراتوار تکنیون .
(courtesy of the Technion-Israel Institute of Technology)

پژوهشگران امیدوارند که اگر مغز دارای قدرت ایجاد التهاب باشد، سپس با ممانعت از فعالیت مشخص مغز که چنین توانی دارد می توان به درمان التهاب کمک کرد.

هنگامی که پژوهش از موش به انسان منتقل شود، احتمال دارد راهی برای برای فهم بالقوهٔ عنصر روان-تنی عوامل ایجاد سندروم رودهٔ تحریک پذیر، IBS و دیگر آلرژی ها باز شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-scientists-tweak-brains-to-cause-illness-gaining-psychosomatic-insights/

اطلاعات بیشتر در مورد