دانشمندان اسرائیلی با موفقیتی جدید قلب بیمار را ترمیم کردند
جستجو

دانشمندان اسرائیلی با موفقیتی جدید قلب بیمار را ترمیم کردند

دانشمندان اسرائيلی مولکولی کشف کرده‌اند که به باززایی سلول‌های قلب کمک می‌کند، و به میلیون‌ها بیمار نارسایی‌های قلبی در سراسر جهان امیدی تازه می‌بخشد.

توضیح تصویر: قلب انسان
توضیح تصویر: قلب انسان

مطالعات انستیتوی وایزمن در بافت‌ قلب جنین مولکولی یافت که باعث درمان سریع قلب موش بزرگسال می‌شود و تأثیر مشابه در سلول‌های انسانی دارد.

نتایج مطالعات تازه‌ای که در مجله‌ی طبیعت منتشر شده حاکی است که دانشمندان اسرائيلی مولکولی کشف کرده‌اند که به باززایی سلول‌های قلب کمک می‌کند، و به میلیون‌ها بیمار نارسایی‌های قلبی در سراسر جهان امیدی تازه می‌بخشد.

این مطالعات، که زیر نظر انستیتوی علمی وایزمن ریهووت با همکاری چندین دانشکده‌ی دیگر در اسرائيل و ایالات متحده انجام می‌شود، نتایج تأثیر پروتئین جنینی بر باززایی قلب بزرگسال را بررسی می‌کند.

گرچه باززایی قلب پستانداران در مراحل جنینی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما ترمیم اندام تلمبه‌زن خون پس از تولد غیرممکن است. هر آسیبی که پس از تولد بر اثر سکته‌ی قلبی یا دیگر بیماری‌ها به قلب وارد شود، ماندنی است.

بدتر از آن، سلول‌های سالم قلب، با بافت‌ زخم جایگزین می‌شود که فشاری بر سلول‌های سالم بجا مانده.

بنابرین هر آسیبی به قلب، به نارسایی قلب و ایست نهایی قلبی می‌افزاید.

پژوهش‌گران پروتئینی بنامه آرگین را مورد مطالعه قرار داده‌اند که در قلب‌های جنینی یافت می‌شود و بعد از تولد به تدریج ناپدید می‌شود. اکنون این پژوهشگران بر این باورند که آگرین که فاصله‌ی میان سلول‌های قلب جنینی جا دارد، رود باززایی قلب را به عهده دارد.

پژوهشگران از قلب‌ موش‌های نوزاد، که این پروتئین را به مدت یک‌هفته حفظ می‌کند، آرگین گرفتند و در محیط‌های گوناگون آزمایش کردند و نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای به دست آوردند.

وقتی که آن را در آزمایشگاه کشت دادند، به نظر می‌رسید که آرگین به رشد سلول‌های قلبی موش و انسان کمک می‌کند.

و هنگامی که به قلب موش‌های زنده تزریق شد، آرگین سلول‌های قلبی را ترمیم کرده و در عرض چند هفته نارسایی قلب را از بین برده و به وضعیت طبیعی در آورد بافت زخمی را به شدت کاهش داده و با سلول‌های ماهیچه‌ای تازه جایگزین کرد.

پروفسور الداد زاهور از انستیتوی ویزمن گفت «مسلم است که این مولکول زنجیره‌ای از اتفاقات را باعث می‌شود».

وی افزود «کشف ما این بود که مولکول به گیرنده‌ای روی سلول‌های ماهیچه‌ی قلب می‌چسبد که پیش از آن شناخته شده نبوده و این اتصال سلول‌های به مرحله‌ای با بلوغ کمتر برمی‌گرداند، یعنی نزدیک‌تر به مرحله‌ی جنینی، و علائمی منتشر می‌کند که ممکن است در میان آن، فرمان تقسیم سلولی هم باشد».

این تیم هم‌اکنون مطالعات پیش‌بالینی را در همکاری با دانشگاه فنی مونیخ بر روی جانوران بزرگتر آلمان آغاز کرده است.

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید نارسایی‌های قلبی بزرگترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. در ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۷.۷ میلیون نفر از بیماری‌های قلبی جان سپرده‌اند که ۳۱ درصد کل مرگ و میر در جهان است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله