دانشمندان اسرائیلی با استفاده از نانوروبات ها و افکار فرد، زمان تأثیر دارو را کنترل می کنند
جستجو

دانشمندان اسرائیلی با استفاده از نانوروبات ها و افکار فرد، زمان تأثیر دارو را کنترل می کنند

دانشمندان اسرائیلی می گویند با استفاده از روبات های کوچک ساخته-شده از دی.ان.ای و استفاده از آنها برای انتقال درونی دارو، توانسته اند راهی پیدا کنند که مغز داروهای آزادشده در بدن را تحت کنترل درآورد.

شخصی که کلاه ا.ا.گ. را پوشیده است
شخصی که کلاه ا.ا.گ. را پوشیده است

پژوهشگران می گویند این روش جدید، فعالیت مغز را تحت نظر دارد، و می تواند برای جلوگیری از بازگشت اختلالات روانی ای نظیر شیزوفرنیا به کار رود.

دانشمندان اسرائیلی می گویند با استفاده از روبات های کوچک ساخته-شده از دی.ان.ای و استفاده از آنها برای انتقال درونی دارو، توانسته اند راهی پیدا کنند که مغز داروهای آزادشده در بدن را تحت کنترل درآورد.

پژوهشگران مرکز بینارشته ای هرزیلیا و دانشگاه بار-ایلان در رمات غان، نانوروبات هایی ساخته اند که دارو به آنها وصل می شود و سپس در درون بدن تزریق می شوند. این نانوروبات ها «دریچه»ای دارند که با فعالیت مغز، باز و بسته می شود و بدین طریق آزادسازی دارو را تحت کنترل خود در می آورد.

به گزارش مجله نیو ساینتیست، پژوهشگران برای انجام چنین ابتکاری، الگوریتم های رایانه ای طراحی کردند که می توانند مشخص کنند آیا مغز فرد در حال انجام فعالیت ذهنی است یا در استراحت به سر می برد. سپس دارویی به رنگ فلورسنت به این نانوروبات ها اضافه کردند، و این دارو به داخل سوسک حمامی که درون یک سیم-پیچ الکترومغناطیسی قرار داده شده بود، تزریق شد.

سپس این سیم-پیچ به کلاه ا.ا.گ. وصل شد و از فردی که آن کلاه را بر سر داشت خواسته شد که محاسبات ذهنی انجام دهد. رایانه توانست فعالیت مغزی فرد را شناسایی کند و بدین وسیله «دریچه» نانوروبات های درون سوسک حمام فعال شده و داروی فلورسنتی در بدن حشره آزاد شد.

محققان درصدد هستند تا از این سامانه انتقال دارو برای افرادی استفاده کنند که دچار مشکلات بهداشت ذهنی هستند، که گاهی پیش از آگاهی فرد بیمار از نیازمندی اش به دارو، فعال می شوند. این نانوروبات ها می توانند با نظارت بر فعالیت مغز، داروی پیشگیرنده لازم را خود-به-خود و پیش از حمله شیزوفرنیا به داخل بدن فرد انتقال دهند.

ساچر آرنون، پژوهشگر مرکز ای.دی.سی، به مجله نیو ساینتیست گفت که الگوریتم های رایانه ای می توانند در آینده برای نظارت بر انواع مختلف فعالیت های مغزی توسعه یابند. آرنون گفت «این الگوریتم ها می توانند برای مثال وضعیت مغزی ای.دی.اچ.دی یا شیزوفرینا را رصد کنند. این الگوریتم ها می توانند متناسب با نیاز شما تغییر یابند».

اما دانشمندان در مرحله اول نیاز دارند که روش کوچکتر و موثرتری برای اندازه-گیری فعالیت مغز طراحی کنند، که به گفته آرنون چندان با آن فاصله ندارند. پژوهشگران به فکر ساختن وسیله ای به اندازه سمعک هستند که بتواند بر فعالیت مغز نظارت کند و دارو را به وقت نیاز منتقل کند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله