اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

دانشمندان اسرائیلی از مادّه-ای می-گویند که در جلوگیری از سرایت سرطان در موش ۹۰٪ موفقیت دارد

دانشمندان اسرائیل می-کوشند اولین دارویی در جهان که نمی-گذارد تومورها سرطان ثانویه ایجاد کنند را تولید کنند، و می‌-گویند مواد فعال این مادّه نشان از تأثیر ۹۰درصدی در موش دارد.

تصویر تزئینی: عکس آرشیو از سلول سرطانی پستان. (Christoph Burgstedt via iStock by Getty Images)
تصویر تزئینی: عکس آرشیو از سلول سرطانی پستان. (Christoph Burgstedt via iStock by Getty Images)

دانشمندان معتقدند در مسر نبرد با تومورهای ثانویه راهی یافته-اند که که از ورود سلول-های سرطانی به خون و چرخش در بدن جلوگیری می-کند؛ اما این ماده هنوز به شکل دارو در نیامده است.

دانشمندان اسرائیل می-کوشند اولین دارویی در جهان که نمی-گذارد تومورها سرطان ثانویه ایجاد کنند را تولید کنند، و می‌-گویند مواد فعال این مادّه نشان از تأثیر ۹۰درصدی در موش دارد.

تیم پژوهش «دانشگاه بار ایلان» موفق به تولید پپتاید -زنجیرهٔ اسیدهای آمینو- شده که مانع از ورود سلول-های سرطانی به خون، و در نتیجه توقف چرخش سلول سرطانی در بدن می-شود.

این دانشمندان با انتشار پژوهش کارشناسی خود نشان دادند این ماده از جابجایی [سلول سرطانی] در موش با موفقیت جلوگیری می-کند، یعنی مانع از سرایت سلول-های سرطانی که باعث بروز سرطان ثانویه-اند، می-شود.

سلول-های بسیاری از تومورهای جامد «اینوادوپودیا» یا «پای کاذب تهاجمی» تولید می-کنند که از سطح سلول بیرون می-زند. اینها مانند قوچ-های مهاجم راه خود را در بافت بدن باز می-کنند تا سلول سرطانی به این شیوه وارد جریان خون شود و به دیگر اعضای داخلی بدن سرایت کند.

اما اینوادوپودیا تنها زمانی به حرکت درمی-آید که با ترکیب دو پروتئین «فعال» شود. پروفسور جردن چیل، هم-نویسندهٔ این پژوهش، گفت دستاورد دانشگاه بار ایلان عبارت است از کشف پپتایدی که از ترکیب این دو پروتئین جلوگیری می-کند.

او گفت «ما معتقدیم این روش می-تواند از فعال شدن اینوادوپودیا جلوگیری کند و مانع از متاستاز شود. من گمان می-کنم می-توان از این روش، بهمراه پرتو-درمانی یا دیگر روش-های انهدام سلول سرطانی استفاده کرد.»


تصویر: پروفسور جردن چیل از دانشگاه بار ایلان. (courtesy of Bar Ilan University)

گزارشی که از ابعاد تأثیر این ماده منتشر شده به این معنا است که موش مبتلا به سرطان پستان که به او پپتاید تزریق شده، دست کم ۹۰٪ کمتر از موش-های کنترل-شده در معرض تولید تومور سرطانی است.

گرچه تمرکز این پژوهش بر سرطان پستان است، تیم مزبور می-گوید گمان دارد پپتاید روی تمام تومورهای جامد، یعنی به جز تومور سرطان خون، مغز استخوان، و غدد لنفاوی مؤثر افتد.

پژوهش-های پیشین نشان می-دهد ۱۲٪ بیمارانی که برای آنها تشخیص سرطان پستان داده شده، در نهایت دچار متاستاز خواهند شد، که نرخ برزیستی پنج-سالهٔ آن ۲۶٪ است. شیمی تراپی برای کشتن هر چه بیشتر سلول-های سرطانی استفاده می-شود اما نمی-تواند از فعال-شدن سلول-های سرطانی که از پرتو-درمانی جان بدر برده-اند جلوگیری کند.


تصویر: حوا گیل-هن از دانشگاه بار ایلان. (courtesy of Bar Ilan University)

دکتر حوا گیل-هن، هم-نویسندهٔ پژوهش فوق در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «پیشرفت ما بسیار هیجان-انگیز است چرا که هنوز هیچ دارویی در دست تولید نیست که قادر به توقف متاستاز باشد، یا، به عبارت دیگر، بويژه برای ممانعت از گسترش و سرایت سرطان در بدن بیمار بکار رود.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-scientists-say-substance-prevents-cancers-spread-in-mice-with-90-success/

اطلاعات بیشتر در مورد