دادگاه مظنونان یهودی ترور را آزاد و به حبس خانگی محکوم کرد
جستجو
اختصاصی

دادگاه مظنونان یهودی ترور را آزاد و به حبس خانگی محکوم کرد

جوان ۱۸ ساله پس از آن که دادستان اعلام کرد وی را به جرم حمله به نوجوان عرب محکوم می کند و نه به جرم پرونده آتش سوزی دوما، از زندان آزاد شد.

فعالان راستگرای یهودی حین تظاهرات در اورشلیم مرکزی علیه شکنجه مظنونان یهودی که در رابطه با آتش سوزی دوما در بازداشت سرویس امنیتی شین بت به سر می برند
فعالان راستگرای یهودی حین تظاهرات در اورشلیم مرکزی علیه شکنجه مظنونان یهودی که در رابطه با آتش سوزی دوما در بازداشت سرویس امنیتی شین بت به سر می برند

جوان ۱۸ ساله پس از آن که دادستان اعلام کرد وی را به جرم حمله به نوجوان عرب محکوم می کند و نه به جرم پرونده آتش سوزی دوما، از زندان آزاد شد.

دادگاه ناحیه لود روز سه شنبه درخواست تجدید نظر دولتی را رد کرد و نوجوان مظنون به ترور یهودی که به اتهام ارتباط با آتش سوزی مرگبار ماه جولای دستگیر شده بود و طی آن سه عضو یک خانواده فلسطینی کشته شدند، را به حبس خانگی محکوم کرد.

پس از آن که دادستان روز دوشنبه به دادگاه پتا تیکوا اطلاع داد که نوجوان ۱۸ ساله را به جرم حمله به چوپان عرب در ۲۰۱۳ محکوم می نماید و نه به جرم حمله به خانه خانواده دوابشا در دومای کرانه باختری، درخواست تجدید نظری از سوی دولت به دادگاه تسلیم شد.

پس از اطلاعیه دادستان، دادگاه رای به آزادی مظنون و حکم به حبس خانگی وی داد و سپس درخواست تجدید نظر دولتی تسلیم دادگاه شد.

این جوان ۱۸ ساله یکی از شش یهودی مظنون به ترور است که روز دوشنبه برای شنیدن حکم تمدید بازداشت خود در دادگاه ظاهر شد. نام هیچ یک از این مظنونین، بنا به حکم دادگاه، افشای عمومی نشده است.

دادستان اعلام کرد که این جوان را به جرم حمله به چوپان نوجوان عرب در کرانه باختری که دو سال پیش روی داده است، محکوم می کند. این جوان، بدون تفهیم اتهام، سی روز در بازداشت اداری به سر برده است و در ۱۸ روز اولیه از ملاقات با وکیل خود محروم بوده است.

روز سه شنبه پدر جوان بازداشتی از رای دادگاه استقبال کرد.

وی به خبرگزاری ینت اظهار داشت «خوشحالیم که عدالت اجرا شد. پسر من پسر خوبی است. صادق و حساس است. به سرزمین اسرائيل و به ملت اسرائيل علاقه دارد و قرار داشت که برای خدمت سربازی ثبت نام کند. می خواست تعهد خود به اسرائیل را ادا کند اما متاسفانه او را با پرونده دوما بر زدند، اما ما می دانستیم ارتباطی با این پرونده نداشته است.»

وزیر دفاع موشه یآلون اظهار داشت کیفرخواست دیگر مظنونانی که همچنان در بازداشت اداری به سر می برند ممکن است این هفته تسلیم دادگاه شود. اما دادستان دادگاه روز دوشنبه، اقدام به تسلیم این کیفرخواست ها را تصریح نکرد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله