دادستان حکم کرد نتانیاهو میتواند در دولت موقت نخست وزیر بماند
جستجو

دادستان حکم کرد نتانیاهو میتواند در دولت موقت نخست وزیر بماند

دادستان کل، آویخای مندلبیت، روز دوشنبه گفت بنیامین نتانیاهو میتواند علیرغم پیگرد قانونی علیه وی، به عنوان نخست وزیر در دولت موقت باقی بماند، اما مساله امکان تشکیل دولت تازه به دست او را بیجواب گذاشت.

تصویر: حامیان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در تظاهرات مقابل اقامتگاه وی در اورشلیم، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹. 
(Noam Revkin Fenton/FLASH90)
تصویر: حامیان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در تظاهرات مقابل اقامتگاه وی در اورشلیم، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹. (Noam Revkin Fenton/FLASH90)

آویخای مندلبیت گفت کناره گیری نخست وزیر در دولت موقت، بیمعنا است، اما راه را برای جلوگیری از تشکیل ائتلافی در آینده از سوی وی، باز گذاشت.

دادستان کل، آویخای مندلبیت، روز دوشنبه گفت بنیامین نتانیاهو میتواند علیرغم پیگرد قانونی علیه وی، به عنوان نخست وزیر در دولت موقت باقی بماند، اما مساله امکان تشکیل دولت تازه به دست او را بیجواب گذاشت.

پنجشنبه گذشته، مندلبیت اتهامات جنایی علیه نتانیاهو در سه پرونده جداگانه را اعلام کرد. این اولین بار در تاریخ اسرائیل است که یک نخست وزیر-در-قدرت در رابطه با پرونده‌ اتهامات جنایی، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. نتانیاهو عهده کرده است همزمان که با اتهامات علیه خود که به گفته وی «اقدام به کودتا» با انگیزه های سیاسی است میجنگد، در مقام خود باقی بماند.

مندلبیت، با ابراز عقیده حقوقی خود، نوشت، «کناره گیری نخست وزیر یک دولت موقت هیچ توجیه عملی ندارد»، چرا که قانون میگوید نخست وزیر که کناره گیری میکند تا تشکیل دولت بعدی، در مقام خود باقی بماند.

وی در بیان عقیده حقوقی خود که به عنوان بیانیه وزارت دادگستری صادر شد افزود، « به همین خاطر، مسلم است که در رابطه با یک دولت موقت، نمیتوان گفت نخست وزیر آن دولت، از نقطه نظر حقوقی، مکلف به کناره گیری از مقام خود است.».

در بیانیه آمده است که پانلی از مقامات عالیرتبه حقوقی که پیرامون تاثیرات پیگیرد قانونی نتانیاهو مذاکره میکرده، هنوز در این مورد که آیا نخست وزیر می بایست دیگر مناصب وزارتی خود را ترک نماید، و این سوال اساسی که آیا وی مجاز خواهد بود در آینده دولتی تشکیل دهد، به بحث ننشسته است.

دادستان گفت قانون به مورد مشخص مرخصی نامحدود یک نخست وزیر بقدر کافی نپرداخته است، و به یکی از احکام دادگاه عالی در ۲۰۰۸ استناد کرد که میگوید این مساله، حقوقی نیست بلکه سیاسی و اجتماعی است.

در بیانیه آمده است که «بنا بر این، در وضعیت کنونی، مساله موقت مرخصی نامحدود نیز می بایست به عرصه سیاسی-اجتماعی سپرده شود و در حال حاضر ضرورتی موجود نیست که دادستان کل حکمی بر این مبنا که نخست وزیر قادر به انجام مسؤولیت‌های خود نیست صادر کند».

همچنین قرار است دادستان کل و دیگر مقامات عالیرتبه حقوقی در این خصوص که آیا پس از تشکیل رسمی دادگاه رسیدگی به اتهامات نتانیاهو، در غیر اینصورت که وی محکوم شده و تمام دادگاه‌های تجدیدنظر نیز به نتیجه نرسیده باشد، می بایست کناره گیری کند یا در مقام خود باقی بماند، به بحث بنشییند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/attorney-general-rules-netanyahu-can-remain-pm-in-transition-government/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله