دادستان تهران بار دیگر احمد‌رضا جلالی را به «جاسوسی» متهم کرد
جستجو

دادستان تهران بار دیگر احمد‌رضا جلالی را به «جاسوسی» متهم کرد

یک مقام ارشد قضایی ایران بار دیگر احمرضا جلالی، پزشک و محقق را متهم به جاسوسی کرد و مدعی شده که وی «هشت نوبت» با ماموران اطلاعاتی اسرائیل ملاقات» کرده است.

دکتر جلالی
دکتر جلالی

دادستان عمومی و انقلاب تهران از دیدار خود با احمدرضا جلالی در زندان خبر داد و بار دیگر این پزشک و محقق را متهم به جاسوسی کرد. عباس جعفری در اظهارات خود مدعی شده که احمد رضا جلالی، «هشت نوبت» با ماموران اطلاعاتی اسرائیل ملاقات» کرده است.

به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی تهران، ، روز دوشنبه ۲۵دسامبر/ ۴ دیماه، احمدرضا جلالی را «دارای دکترای حوادث غیرمترقبه و کارشناس پزشکی هسته‌ای» معرفی کرد و گفت همسر او نیز از «کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از کار منفصل شده است.»

احمد رضا جلالی، ساکن سوئد، در آوریل ٢۰١۶ در جریان سفرش به ایران برای دیدار بستگانش دستگیر و به اتهام «جاسوسی» برای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل به اعدام محکوم شده است.

عباس جعفری دولت آبادی با تاکید بر اتهام جاسوسی علیه احمدرضا جلالی گفت هنگام دیدارش با او، احمد رضا جلالی « به هشت نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار و در همین رابطه وجوهی را دریافت کرده است. این زندانی علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژه‌های وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اسامی و اطلاعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد تحویل داده است.»

دادستان عمومی تهران در ادامه ادعا کرد که «متهم» اعتراف کرده است که اطلاعاتی در مورد «سایت‌های انرژی اتمی» و «اسامی و اطلاعات» مسئولان ارشد سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و سازمانهای دیگر را «در اختیار مامورین موساد قرارداده است.»

جعفری دولت آبادی در ادامه ادعاهایش در مورد احمد رضا جلالی او را به «حملات ویروسی» سایبری و ارائه اطلاعات در مورد کارشناسان نظامی و دفاعی هسته ای ایران از جمله علی محمدی و شهریاری متهم کرد و گفت او پاره ای از« اطلاعات سری» را در بدل پول و حق شهروندی در سوئد بیرون داده است.

اتهامات دادستان تهران در مورد احمد رضا جلالی بعد از آن تکرار می شود که قبلا وزارت اطلاعات رژیم ایران فیلم اعترافات احمد رضا جلالی را از تلویزیون رسمی این کشور پخش کرده بود، که آقای جلالی بعدتر گفت که این اعترافات تحت فشار از او گرفته شده است.

احمد رضا جلالی با تکیه بر اتهامات ذکر شده در دادگاه محکوم به اعدام شده اما این حکم با واکنش های جدی در سطح بین المللی مواجه شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله