خیزش جناح راست کنگره، پروسه رای به قطعنامه را به تاخیر انداخت
جستجو
اختصاصی

خیزش جناح راست کنگره، پروسه رای به قطعنامه را به تاخیر انداخت

Peter Roskam (CC BY-SA Gage Skidmore, Flickr)
Peter Roskam (CC BY-SA Gage Skidmore, Flickr)

سناتورهای جمهوریخواه پیش از رؤیت قراردادهای جانبی میان قدرت های جهان و ایران، اقدام به ورود به رای گیری نهایی نخواهند کرد.
رهبران جمهوریخواه پس از رودررویی با سرکشی شماری از اعضای حزب، روز چهارشنبه به جای آن که رای گیری برای رد قرارداد را آغاز کنند مباحثات مربوط به توافق هسته ای با ایران رای گیری بر سر توافق با ایران را معلق اعلام نمودند.
تصمیم به تعلیق ظاهرا زمانی اتخاذ شد که رهبری این حزب با شماری از اعضای یاغی در درون نمایندگان جمهوریخواه مواجهه شد که تهدید نمودند پیش از آن که رییس جمهور باراک اوباما قراردادهای جانبی توافق هسته ای میان آژانس انرژی اتمی و ایران را رو نکند رای نخواهند داد.

گروهی از اعضای کمیته آزادی جناح محافظه کار مجلس نمایندگان اعلام کردند با حمایت از کمپین پیتر رسکام از رای در قطعنامه خودداری خواهند کرد و افزودند ریاست جمهوری همه شرایط قانون بررسی توافق هسته ای با ایران را به جای نیاورده است.
این قانون که در می 2015 تصویب شد مقرر می دارد دولت تمام مدارک و اسناد مربوط به توافق هسته ای را به کنگره ارایه دهد. دولت اظهار داشته است که متن قرارداد آژانس جهانی انرژی هسته ای حاوی شرایط و مقررات بازرسی نیروگاه های حساس هسته ای ایران نظیر پارچین است را در اختیار ندارد. و افزوده است که این قراردادها «قراردادهای جانبی محرمانه» نیستند بلکه پروسه های عملی استاندارد آژانس هستند.
روز سه شنبه رسکام با تکیه بر حقوق و امتیازات ویژه مجلس نمایندگان اقدام به طرح سوال و درخواست دسترسی به دو قرارداد امضا شده میان ایران و آژانس را نمود که به گفته وی، طبق قانون بررسی توافق هسته با ایران در 2015 می بایست در اختیار مجلس قرار بگیرد.

به گفته رسکام طبق این قانون نمایندگان مجلس نمایندگان که به روند پروسه ها نظارت دارد تا زمانی که تمام قراردادهای مربوط به توافق هسته ای به کنگره تحویل داده نشوند دوره 60 روزه بررسی را رسمن شروع شده به شمار نخواهند آورد. این قانون تصریح کرده است که قراردادهای جانبی جزو اسنادی هستند که می بایست برای بررسی تحویل داده شوند.

قانون مصوبه ماه می گذشته مانع از لغو تحریم های علیه ایران توسط ریاست جمهوری امریکا تا پیش از بازبینی کامل طرح جامع اقدام مشترک و اسناد مربوطه و رای به رد یا تصویب آن می شود.

در ضمن مطالبه خویش، رسکام اظهار داشت که «یک روز پس اعلام توافق هسته ای، گزارش هایی خبر از امضای دو قرارداد جانبی میان آژانس و ایران درباره فعالیت های گذشته هسته ای ایران دادند. دولت اوباما از قانون فدرال و درخواست های مکرر رهبران دموکرات و جمهوریخواه برای مطالعه قراردادهای جانبی سرپیچی کرده است.» در ادامه گفت «گزارش هایی که مقامات رسمی دولت به کنگره داده اند طبق قانون نمی تواند جایگزین تحویل متن واقعی اسناد توافق به شمار آید».

رسکام مصر است که تا تمام اسناد از سوی دولت – که طبق اظهارات دولت هنوز در دسترس آن نیست – ارائه نشود کنگره نمی بایست به قطعنامه لغو توافق، آنطور که برنامه ریزی شده بود، رای بدهد.

روسکام تصریح کرد :«تمام نمایندگان کنگره، علیرغم موضع نسبت به توافق هسته ای، می بایست درخواست یک پروسه فعال و شفاف که لازمه یک رای آگاهانه است را مطرح کنند».

شماری از نمایندگان کنگره به کرات از دولت درخواست دسترسی به قرارداد ایران-آژانس را مطرح کرده اما دولت تا کنون پاسخ مثبت نداده است و به جای آن تنها گزارش هایی از توافق مورد بحث را ارایه نموده است. بسیاری از مقامات رسمی دولت از جمله وزیر انرژی ارنست مونیز اظهار داشته است که اعضای دولت نیز متن قرارداد ایران-آژانس را نخوانده اند.

رهبران مجلس نمایندگان پس از اطلاع از این که اعضای کمیته آزادی قصد تخریب پروسه رای گیری بعد از ظهر آن روز را دارند، مذاکرات صحن مجلس بر سر توافق را روز چهارشنبه به تعلیق انداختند. رهبران مجلس قرار داشتند ساعت 4 بعد از ظهر در واشنگتن در خصوص این که طی چه و چگونه پروسه ای اقدام به رای گیری در تصویب یا لغو توافق هسته ای بکنند را به بحث بنشینند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله