خلبان جنگنده پیشین، رهبری مقابله با ایران را در منصب تازهٔ ریاست کل ستاد ارتش بعهده خواهد داشت
جستجو

خلبان جنگنده پیشین، رهبری مقابله با ایران را در منصب تازهٔ ریاست کل ستاد ارتش بعهده خواهد داشت

آوی کوخاوی، رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل، روز سه شنبه «سرتیب تال کالمان» را نامزد رهبری «اداره استراتژی و ایران» نمود که تمرکز اصلی آن بر جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است.

با اعلام انتصابات تازه در ارتش، یکی دیگر از افسران نیروی هوایی برای فرماندهی «اداره برنامه ریزی نیروها» در نظر گرفته شد.

ارتش اعلام کرد آوی کوخاوی، رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل، روز سه شنبه «سرتیب تال کالمان» را نامزد رهبری «اداره استراتژی و ایران» نموده است، منصب تازه ای در ستاد کل ارتش که تمرکز اصلی آن بر جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است.

ایجاد این موقعیت تازه، بهمراه دیگر تغییراتی که در ساختار نیروهای دفاعی اسرائیل صورت گرفته، بخشی از «طرح تکانه» ارتش است که دوره ای چند ساله دارد.

کالمان، از خلبانان جنگنده پیشین، که در حال حاضر اداره استراتژیک نیروهای دفاعی اسرائیل را رهبری می کند، پیش از انتصاب به مقام خود، ارتقا درجه یافته و سرلشگر خواهد شد.

کالمان یکی از چهار نامزد انتصاب به مناصب سرلشگری بود که سه شنبه شب اعلام شد.


تصویر: «سرتیپ تومر بار»، که نامزد فرماندهی اداره برنامه ریزی نیروها شده بود، در عکسی بی تاریخ.
(Israel Defense Forces)

یکی دیگر از افسران نیروی هوایی، «سرتیپ تومر بار»، برای فرماندهی اداره برنامه ریزی در نظر گرفته شده که تحولاتی در ساختار آن صورت گرفته، و نام آن به اداره برنامه ریزی نیروهای تغییر یافته، و مسؤولیت نظارت بر توسعه شیوه های تازه جنگی و تسلیحاتی است، به ویژه تاکتیک ها و تکنیک هایی که لازمهٔ آن، همکاری میان شاخه های گوناگون ارتش است.

بار نیز پیش انتصاب به مقام تازه خود، به درجه سرلشگری نائل خواهد شد.

«سرلشگر تامیر یدای»، فرمانده «لشکر جبهه کشوری» نیروهای دفاعی اسرائیل، قرار بود پس از «سرلشگر نداف پدان» به فرماندهی لشکر مرکزی نیروهای دفاعی اسرائیل منتصب شود.

«سرتیپ یوری گوردون» رئیس ستاد نیروی زمینی نیروهای دفاعی اسرائیل، برای جانشینی «یدای» در لشکر جبهه داخلی برگزیده شد. او نیز به مقام سرلشگری ارتقا خواهد یافت.

نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد تمام این انتصابات به تایید نفتالی بنت، وزیر موقت دفاع رسیده است.

اداره ایران، که فرماندهی آن را کالمان بعهده دارد، نه تنها بر تلاش اسرائیل به مقابله با تهران تمرکز خواهد داشت، بلکه همچنین به توسعه استراتژی های بزرگتر ارتش و روابط بین المللی خواهد پرداخت.

در این راستا، واحد ارتباطات نیروهای دفاعی اسرائیل که روابط با ارتش های خارجی را اداره می کند، بهمراه «بخش برنامه ریزی» به اداره تازه ای انتقال خواهد یافت. در حال حاضر، این دو واحد جزو اداره برنامه ریزی نیروهای دفاعی اسرائیل هستند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ex-fighter-pilot-tapped-to-lead-fight-against-iran-with-new-general-staff-role/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله