خشم مردم اسرائیل بالا گرفت، هزاران نفر در سراسر کشور به آزار در مهد کودک اعتراض کردند
جستجو

خشم مردم اسرائیل بالا گرفت، هزاران نفر در سراسر کشور به آزار در مهد کودک اعتراض کردند

با رو شدن ویدئویی حاوی صحنه هایی از آزار کودکان، تظاهرکننده ها جاده ها را در اورشلیم، تل آویو، و دیگر جاها بستند، خواهان نظارت دولت بر مهد کودکهای خصوصی شدند.

تظاهرات پدرومادرها علیه آزار کودکان در مراکز پیش-دبستانی و مهد کودک در تل آویو، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹.
(Tomer Neuberg/Flash90)
تظاهرات پدرومادرها علیه آزار کودکان در مراکز پیش-دبستانی و مهد کودک در تل آویو، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹. (Tomer Neuberg/Flash90)

با رو شدن ویدئویی حاوی صحنه هایی از آزار کودکان، تظاهرکننده ها جاده ها را در اورشلیم، تل آویو، و دیگر جاها بستند، خواهان نظارت دولت بر مهد کودکهای خصوصی شدند.

تصاویر

پدرومادرها به همراه کودکان خود در تظاهرات علیه آزار کودکان و نوزادان در مراکز پیش-دبستانی اسرائیل در شهر جنوبی اشدود، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹. (Flash90)


پلیس حین نگهبان در یکی از تظاهرات پدرومادرها علیه آزار کودکان و نوزادان در مراکز پیش-دبستانی در تل آویو، اسرائیل، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹. (Tomer Neuberg/Flash90)


پدرومادرها حین تظاهرات علیه آزار کودکان و نوزادان در مراکز پیش-دبستانی در تل آویو، اسرائیل، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹.
(Tomer Neuberg/Flash90 )


پدرومادرها به همراه کودکانشان علیه بی توجهی به سلامت کودکان خردسال در مراکز پیش-دبستانی، مقابل اقامتگاه نخست وزیر، اورشلیم، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹. (Yonatan Sindel/Flash90)


پدرومادرها علیه آزار کودکان و نوزادان در مراکز پیش-دبستانی در اسرائیل، تل آویو، ۷ ژوئیه ۲۰۱۹.
(Tomer Neuberg/Flash90 )

روز یکشنبه در پی خشم مردم از آزار کودکان در از سوی کارکنان مهد کودکها پس از آنکه مدیر یک مهد کودک خصوصی به جرم آزار کودکان در مرکز تحت مدیریت وی محکوم شد، هزاران تن از مردم در دهها محل در سراسر کشور جمع آمده و خواهان نظارت دولت بر مراکز نگهداری کودکان شدند.

پدرومادرها و دیگران در ۲۵ نقطه در سراسر اسرائیل، از جمله اورشلیم، حیفا، تل آویو، شعارهایی میدادند نظیر «کشور خواهان رعایت عدالت برای کودکان است» و در برخی جاها از شدت خشم جاده ها را بند آوردند.

در تل آیو، هزاران تن از مردم چهار کاپلان، و راههای هشالوم در مقابل برج های ازرئیلی، از گذرگاههای بزرگ را بستند و منجر به انسداد ترافیک عظیم شد.

در اورشلیم، راههای نزدیک به اقامتگاه نخست وزیر نیز از سوی تظاهرکنندگان بسته شد. جاده ها پس از چندین ساعت گشوده شدند.

چند روز پس از آنکه فیلمی از«کارمل ماد»، از کارکنان «روش هاعیم» پخش شد که او را در حال بستن بچه ها، زدن بچه ها و غذا خوراندن به زور به آنها نشان میداد، پدرومادرها در تظاهرات پلاکاردهایی در دست داشتند با عباراتی نظیر «پدر، مادر، نجاتم بدهید» و «کودکان خود را رها نکنیم».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hundreds-across-country-march-against-daycare-abuse-as-anger-boils-over/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله