خروجی های اسرائیل در ۲۰۱۹ به ۱۰۲٪ صعود کرده و به ۹.۹ بیلیون دلار رسید
جستجو

خروجی های اسرائیل در ۲۰۱۹ به ۱۰۲٪ صعود کرده و به ۹.۹ بیلیون دلار رسید

طبق گزارش جدید مشاوران پی.دبیلو.سی اسرائیل، امسال، سال ۲۰۱۹، «سالی با دستاوردهای برجسته»‌ برای صنایع فناوری اسرائیل و شمار خروجی ها – شامل ادغامی ها یا عرضه اولیه عمومی سهام – که بالغ بر ۹.۹ بیلیون دلار میشود بوده و در مقایسه با سال ۲۰۱۸، که ارقام به ۴.۹ بیلون دلار رسیدند، یک پرش ۱۰۲درصدی به شمار می آید.

عکس تزئینی از صحنه دست دادن (stnazkul; iStock by Getty Images)
عکس تزئینی از صحنه دست دادن (stnazkul; iStock by Getty Images)

گزارش پی.دبیلو.سی حاکی است دهه گذشته شاهد ۵۸۷ قرارداد خروجی از آی.پی.اوها و ادغامی ها به ارزش بیش ۷۰ بیلیون دلار بوده است.

طبق گزارش جدید مشاوران پی.دبیلو.سی اسرائیل، امسال، سال ۲۰۱۹، «سالی با دستاوردهای برجسته»‌ برای صنایع فناوری اسرائیل و شمار خروجی ها – شامل ادغامی ها یا عرضه اولیه عمومی سهام – که بالغ بر ۹.۹ بیلیون دلار میشود بوده و در مقایسه با سال ۲۰۱۸، که ارقام به ۴.۹ بیلون دلار رسیدند، یک پرش ۱۰۲درصدی به شمار می آید.

آمار نشان میدهد این ارقام شامل معاملات پیرو نمیشود، معاملات کمپانیهایی که پس از خروجی، یک فروش دوم داشته اند. اگر فروشهای پیرو هم بشمار آید، رقم کل قراردادها (آی.پی.اوها و ادغامی ها)ی ۲۰۱۹ ، از ۱۳.۵ بیلیون دلار در ۲۰۱۸، به ۲۳ بیلیون دلار فرا میجهد.

پی.دبیلو.سی در بیانیه ای گفت، گزارش حاکی است که در جمع آمار دهه گذشته، ۵۸۷ خروجی قرارداد موجود بوده که ارزش کل آن به ۷۰ بیلیون دلار بالغ میشود. اگر معاملات پیرو را هم در نظر بگیریم، مانند «موبیلیه» و «اوربو تک» و دیگرانی که عرضه اولیه عمومی سهام داشته و سپس ادغام شده اند، دهه گذشته دستاورد پرباری از «معاملاتی به ارزش ۱۰۷.۸ بیلیون دلار» داشته است.


تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، سومی از چپ، در ملاقات با «برایان کرزانیخ» مدیر عامل اینتل کورپ، سمت راست وی، و «آمنون شاشوآ» و «زیا آویرام» بنیانگزاران موبیلیه، به ترتیب در چپ و راست وی.
(Courtesy: Haim Zach, GPO)

برترین خروجی دهه، ادغام اینتل کورپ و موبیلیه، سازنده فناوریهای خودگردان در ۲۰۱۷ به قیمت هنگفت ۱۵.۳ بیلیون بوده است.

پیشنهاد نویدیا به ادغام «کمپانی مسؤولیت محدود فناوری ملانوکس» (که هنوز از مرحله تایید قانونی عبور نکرده) در اوایل سال جاری، بزرگترین قرارداد ۲۰۱۹ است، و دومین قرارداد بزرگ در تاریخ إسرائيل پس از موبیلیه میباشد. این قرارداد، به اضافه «هابانا لابز»، که در ازای ۲ بیلیون دلار با اینتل کورپز ادغام شد و «کلیک» که در ازای ۱.۳۵ بیلیون دلار به سیلز فورس پیوست، سه قرارداد بزرگ ۲۰۱۹ بودند.

با نگاهی به دهه گذشته، ۲۰۱۹ سومین سال پربار در ارزش کل قراردادها (پس از ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵) بوده و با ۸۰ معامله، بهترین سال از نقطه نظر شمال کل قراردادها محسوب میشود. بنا به آمار، در ۲۰۱۴، سالی استثنایی برای فناوری اسرائیل، ارزش قراردادهای خروجی به حدود ۱۴.۹ بیلیون دلار در ۷۰ قرارداد و در ۲۰۱۵، شمار کل خروجی ها به ارزش ۱.۷ بیلیون دلار، بازهم در ۷۰ معامله رسید. در ۲۰۱۰، ارزش رقم کل خروجیها به ۱.۱ بیلیون دلار رسید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-tech-exits-surge-102-in-2019-reaching-9-9-billion/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله