اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

«هرتصی هالیوی» رسماً به ریاست ستاد منتصب شد، سوگند یاد کرد سیاست را از نیروهای دفاعی را از سیاست مبّرا نگاه دارد

روز دوشنبه سرهنگ هرتصی هالیوی در مقام ۲۳مین فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل رسماً آغاز بکار کرد و عهد کرد نیروهای دفاعی را از سیاست مبرّا نگاه دارد.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع، و شارون، همسر خرزی حالیوی، در مراسم ترفیع فرمانده جدید نیروهای دفاعی به درجهٔ سپهبدی، در مقر نخست وزیری، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Alex Kolomoisky/POOL)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع، و شارون، همسر خرزی حالیوی، در مراسم ترفیع فرمانده جدید نیروهای دفاعی به درجهٔ سپهبدی، در مقر نخست وزیری، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Alex Kolomoisky/POOL)

۲۳مین فرمانده ارتش اسرائیل پیش از حضور در شماری مراسم دیگر، در مقر نخست وزیری سوگند یاد کرد و در یکی از دوران-های پر تلاطم ارتش به جای آویو کوخاوی نشست.

روز دوشنبه سرهنگ هرتصی هالیوی در مقام ۲۳مین فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل رسماً آغاز بکار کرد و عهد کرد نیروهای دفاعی را از سیاست مبرّا نگاه دارد.

هالیوی به جای آویو کوخاوی فرماندهٔ پیشین نیروهای دفاعی نشست که دوران چهارسالهٔ خدمت خود در رأس ارتش را هنگامهٔ بلاتکلیفی فزاینده بر نیروهای دفاعی به پایان رساند و خطرات سیاست-زدگی را در شماری از مصاحبه-های تودیعی در آخر این هفته به زبان آورد. هالیوی، که ریاست ستاد ارتش را بعهده گرفت، قول داد که تحت فرماندهی او، نیروهای دفاعی حرفه-ای، اخلاقی، و «به استثنای امنیت، از همهٔ دغدغه-های دیگر رها باشد.»

مراسم جانشینی در ساعت ۱۰ صبح در مقر نخست وزیری در اورشلیم آغاز شد و اولین بخش مراسم با ترفیع حالیوی ۵۴ ساله به درجهٔ سپهبدی بود.

هالیوی که آخرین منصب او معاونت ریاست ستاد نیروهای دفاعی، مرحله-ای ضروری در صعود به بالاترین پله بوده، زمانی ریاست ستاد را به عهده می-گیرد که اسرائیل با خشونت-های فزاینده در کرانهٔ باختری، و طیف وسیعی از چالش-های مرزی در غزه لبنان، و کارزاری متحول علیه ایران در سوریه رویارو است.

چالش-های امنیتی با قصد برخی اعضای دولت راست و مذهبی جدید کشور به تغییر سلسله مراتب ارتش، و طرح-هایی برای بازسازی ساختاری حاکمیت نظامی اسرائیل در کرانهٔ باختری همزمان شده است.

یوآو گالانت، وزیر دفاع، در این مراسم، با اشارهٔ آشکار به وزرای راست افراطی، بتصلئل اسموتریچ، و ایتامار بن گاویر ، گفت برای مهار «فشارهای خارجی» بر نیروهای دفاعی تلاش خواهد کرد تا هرتصی هالیوی بتواند مسؤولیت خود را به انجام برساند.


تصویر: آویو کوخاوی رئیس فعلی ستاد نیروهای دفاعی، و هرتصی هالیوی رئیس آتی ستاد نیروهای دفاعی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع در مراسم ترفیع حالیوی در مقر نخست وزیری در اورشلیم، ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Alex Kolomoisky/POOL)

گالانت گفت «در ارتش، میان اقتدار و مسؤولیت یک جنبهٔ اساسی وجود دارد: وحدت فرماندهی. هر سرباز و هر افسر یک فرمانده دارد و در رأس همهٔ آنها رئیس ستاد قرار دارد و او بالاترین مقام در ارتش است و بالاتر از او فقط وزیر دفاع است که به دولت اقتدا می-کند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/herzi-halevi-becomes-idfs-23rd-chief-of-staff-in-handover-ceremony/

اطلاعات بیشتر در مورد