خبر سرنوشت-ساز کشف شهرک ۹ هزار ساله بزرگ و توسعه یافته در نزدیکی اورشلیم
جستجو

خبر سرنوشت-ساز کشف شهرک ۹ هزار ساله بزرگ و توسعه یافته در نزدیکی اورشلیم

بقایای مکانی از عصر نوسنگی در نزدیکی موتزا، بزرگترین از نوع خود که تا کنون کشف شده، به گفته باستانشناسان، نشان از جامعه ای در اوج که در زمینه های گوناگونی مانند کشاورزی، شکار، و دامداری میپرداخته است

شهرک عظیم از عصر نوسنگی در حفاریهای باستانشناسانه اداره باستان شناسی اسرائیل در تقاطع «موتزا» نزدیک اورشلیم کشف شد. (Eyal Marco, Antiquities Authority)
شهرک عظیم از عصر نوسنگی در حفاریهای باستانشناسانه اداره باستان شناسی اسرائیل در تقاطع «موتزا» نزدیک اورشلیم کشف شد. (Eyal Marco, Antiquities Authority)

بقایای مکانی از عصر نوسنگی در نزدیکی موتزا، بزرگترین از نوع خود که تا کنون کشف شده، به گفته باستانشناسان، نشان از جامعه ای در اوج که در زمینه های گوناگونی مانند کشاورزی، شکار، و دامداری میپرداخته است

تصاویر:

شهرک عظیم از عصر نوسنگی در حفاریهای باستانشناسانه اداره باستان شناسی اسرائیل در تقاطع «موتزا» نزدیک اورشلیم کشف شد. (Eyal Marco, Antiquities Authority)


مجسمه ۹۰۰۰ ساله گاومیش، حین حفاریهای باستانشناسی در موتزه، نزدیک اورشلیم یافت شد.
(Clara Amit, Antiquities Authority)


دکتر جیکوب وردی، از اداره باستانشناسی، مدیر حفاری آثار باستانی موتزه، نزدیک اورشلیم.
(Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority


مهره هایی که جزو آثار باستانی موتزه، نزدیکی اورشلیم یافت شدند.
(Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority)

شهرک وسیع از عصر نوسنگی که نظیر آن سابقه نداشته، بزرگترین مکانی که به گفته باستانشناسان تا کنون در اسرائیل و لاوانت کشف شده، و اکنون پیش از ساخت بزرگراه پنج کیلومتری از اورشلیم در حال حفاری است، و روز پنجشنبه خبر آن اعلام شد.

مکان باستانی ۹۰۰۰ ساله، در نزدیکی شهر موتزه یافت شده و به گفته «جیکوب وردی» از مدیران حفاری موتزه از جانب اداره باستانشناسی، به دلیل اندازه و کیفیت حفظ فرهنگ مادی آن به مثابه «بیگ بنگ» پژوهش پیرامون شهرکهای پیشاتاریخی است.

وردی گفت «این یک کشف سرنوشت ساز است، و این مکان، آنچه ما از عصر نوسنگی میدانیم را زیرورو خواهد کرد». وی گفت از هم اکنون آکادمیسینهای بین المللی دارند تشخیص میدهند که وجود این محل به معنای ضرورت بازنگری در کار ایشان است.

به گفته «وردی»، و دکتر «حمودی خلیلی» از مدیران پروژه در بیانیه مطبوعاتی اداره باستانشناسی اسرائیل، «تا بحال، گمان بر این بود که ناحیه یهودا بی-سکنه بوده، و مکانهایی در این وسعت تنها در کرانه دیگر رود اردن، و یا لاوانت شمالی وجود داشته است. اکنون به جای ناحیه ای بی-سکنه از آن دوره، ما یک مکان بسیار پیچیده پیدا کرده ایم که منابع اقتصادی معیشیتی متنوعی داشته و تمام اینها تابحال فقط چند سانتیمتر زیر زمین بوده است».


تصویر: دکتر حمودی و دکتر جیکوب وردی، مدیران حفاری که از جانب اداره باستانشناسی در موتز به سر میبرند.
(Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority)

این مکان که از این سر تا آن سر حدود نیم-کیلومتر طول دارد، می بایست محل سکونت حدود ۳۰۰۰ تن بوده باشد. دکتر وردی گفت به عبارت امروزی، شاید بتوان موتزه پیشاتاریخی را در ابعاد و عظمت اورشلیم یا تل آویو در نظر آورد، یعنی «کلان-شهر واقعی».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله