اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

خانواده-های سوگوار سربازان بخاک-افتاده، با اهدای اعضای بدن آنها به دیگران زندگانی می-بخشند

آنچه در زیر می‌-خوانید روایت پنج سرباز وظیفه و ذخیرهٔ نیروهای دفاعی است که قلب، ریه، کبِد، و کلیه‌-هاشان در این روزهای سیاه جنگ، به ۲۵ تن زندگی دوباره بخشیده است.


گروهبان ستاد، یهوناتان ایتسخاک سامو روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ از شدت جراحاتی که حین نبرد اسرائیل با حماس به او وارد شد، درگذشت. خانواده-اش اعضای بدن او را اهدا کردند.


آیلت سامو با استفاده از گوشی معاینه به صدای قلب پسرش که در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ در بیمارستان بیلینسون به بدن یاکوف مالکا پیوند زده شد، گوش می‌-دهد. شوهر سامو سمت چپ است. یهوناتان، پسر سامو، و سرباز نیروهای دفاعی روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ در اثر جراحاتی که در نبرد علیه حماس به او وارد شد، درگذشت.
(Courtesy of Beilinson Hospital)


آیلت سامو (راست) در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ در مرکز درمانی کودکان اشنایدر با تهیلای ۹ ماهه و مادرش ملاقات کرد. «لوب کبد» یهوناتان پسر سامو که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ در اثر جراحاتی که در جنگ علیه حماس به او وارد شد، درگذشت، به بدن تهیلا پیوند زده شد. (Courtesy of Schneider Children Medical Center)


ستوان شوهام بن هاروش در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در جنگ زخمی شد و اندکی بعد در بیمارستان درگذشت. خانوادهٔ او اعضای بدنش را اهدا کردند. (Courtesy of the family)

روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، آیلت و موشه سامو، با دلی پردرد به بیمارستان بیلینسون و مرکز درمانی کودکان اشنایدر در پتح تیکوا رفتند تا دو تن از کسانی را ملاقات کنند که اعضای بدن پسرشان پس از مرگ به آنها پیوند زده شد.

گروهبان ستاد، یهوناتان سامو، چترباز نیروهای دفاعی در ۱۰ نوامبر بر اثر جراحات وارده در جنگ علیه حماس در نوار غزه درگذشت، و پدرومادرش تصمیم گرفتند قلب، ریه-ها، کلیه-ها و بخش‌-هایی از کبد او را اهدا کنند.

اعضای بدن او در چهار بیمارستان اسرائیل به شش نفر پیوند زده شد.

آیلت سامو گفت «اندوه ما شدید است، اما همین که به دیگران امکان ادامهٔ زندگی بخشیده-ایم، به ما قوّت قلب می-دهد.»

نام تمام سربازان نیروهای دفاعی که در جنگ خانمانسوزی بخاک افتادند که با تهاجم ۷ اکتبر حماس به اسرائیل آغاز شد، در اخبار منتشر شده است. بااینحال، روایت اهدای اعضای بدن همهٔ آنها پس از مرگ انتشار عمومی نیافته است.

طبق معمول، از همهٔ خانواده-ها پرسیده می-شود آیا حاضرند اعضا یا بافت بدن عزیزانشان را اهدا کنند. اگر خانواده-ای موافقت کند، برگه‌-های مربوطه را امضا می-کنند، اما نمی-دانند کدام اعضا و یا بافت بدن برای اهدا برداشت شده است. اعضای مناسب را پزشکانی که در جریان امر هستند، تعیین می-کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/amid-grief-over-their-fallen-soldier-sons-families-donate-their-organs-spread-life/

اطلاعات بیشتر در مورد