خامنه ای مدعی شد: اسرائیل در جهت تضعیف روابط ایران و آذربایجان تلاش می ‌کند
جستجو

خامنه ای مدعی شد: اسرائیل در جهت تضعیف روابط ایران و آذربایجان تلاش می ‌کند

رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده است که «اسرائیل در جهت تضعیف روابط ایران و آذربایجان تلاش می کند و باید درمقابل، از ارتباطات صمیمی موجود مراقبت کرد».

خامنه ای مدعی شد: اسرائیل در جهت تضعیف روابط ایران و آذربایجان تلاش می ‌کند
خامنه ای مدعی شد: اسرائیل در جهت تضعیف روابط ایران و آذربایجان تلاش می ‌کند

رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده است که «اسرائیل در جهت تضعیف روابط ایران و آذربایجان تلاش می کند و باید درمقابل، از ارتباطات صمیمی موجود مراقبت کرد».

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه پانزدهم اسفندماه، طی دیداری با رئیس‌ جمهورآذربایجان، گفته است: «رژیم صهیونیستی (اسرائیل) بیش از همه دشمنان در جهت تضعیف روابط برادرانه ایران و آذربایجان تلاش می‌ کند و در مقابل باید از ارتباطات صمیمی موجود مراقبت کرد».

وی همچنین مواضع دولت آذربایجان در قبال جمهوری اسلامی، از جمله در قضیه مذاکرات هسته ‌ای را بسیار خوب ارزیابی کرده و افزوده است: «دولت آذربایجان در محافل و مجامع سیاسی همواره در کنار ایران بوده است و این مواضع مثبت، بیش از پیش دو کشور را به یکدیگر نزدیک می ‌کند».

بنابر گزارش ایسنا، وی در ادامه، مذهب مشترک را مهمترین عامل در نزدیکی ایران با مسئولان آذربایجان دانسته است.

خامنه ای همچنین ضمن تجلیل از گرایشهای دینی مردم آذربایجان، ادامه داد: «خیر و مصلحت دولت آذربایجان در همراهی با احساسات مذهبی مردم است، به ‌نحوی که آنان هیچگونه نگرانی نسبت به مسائل مذهبی از ناحیه دولت نداشته باشند».

شایان ذکر است که این ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالیست که درپی اظهارات ستیزه جویانه و خصمانه مقامات جمهوری اسلامی، وی پیشتر نیز در همایشی که به جهت حمایت از فلسطینیان در ایران برگزار شده بود، با تکرار مواضع ضد اسرائیلی خود، بار دیگر اسرائیل را «غده سرطانی» و کشوری «جعلی» عنوان کرده و مسلمانان جهان را به حمایت از فلسطینیان فراخوانده بود.

خامنه‌ ای همچنین هر گونه «سازش با اسرائیل» را ناممکن دانسته است.

اسرائیل و آذربایجان روابط حسنه و استراتزیک دارند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله