خامنه ای طرفدار شکسپیر، از میان آثار وی، به «تاجر ونیزی» اشاره کرد
جستجو
اختصاصی

خامنه ای طرفدار شکسپیر، از میان آثار وی، به «تاجر ونیزی» اشاره کرد

رهبر رژیم ایران می گوید نمایشی که شایلاک یهودی حیله گر را تصویر می کند، « با ارزش های غربی همخوان است.»

ولی فقیه ایران آیت الله خامنه ای
ولی فقیه ایران آیت الله خامنه ای

رهبر رژیم ایران در توئیت خود می گوید نمایشی که شایلاک یهودی حیله گر را تصویر می کند، « با ارزش های غربی همخوان است.»

در حالی که جهان ۴۰۰مین سالگرد مرگ ویلیام شکسپیر را گرامی می دارد، رهبر ایران علی خامنه ای روز دوشنبه توئیت کرد که وی نیز طرفدار مداح بزرگ است و به «تاجر ونیزی» ( تصویر تحقیرآمیز رباخوار یهودی معروف) به خاطر «سازگاری با ارزش های غربی» اشاره کرد.

خامنه ای توئیت کرده است که «من اکثر آثار شکسپیر را خوانده و لذت برده ام. نمایش های شکسپیر، از جمله تاجر ونیزی یا اتللو، همگی با ارزش های غربی سازگار است».

شایلاک در تاجر ونیزی، به عنوان شخصیتی حریص و حیله گر و کینه جو تصویر شده است.

در زبان انگلیسی، شایلاک خونخوار به خاطر اصرار برای پس گرفتن قرض اش از آنتونیو، نماد بی رحمی شناخته می شود.

تصویری که شکسپیر از شایلاک به دست می دهد، یهودستیزانه تلقی شده، گرچه برخی ادعا کرده اند که گفتار شایلات در پرده سوم («اگر بما سوزن بزنید مگر خون از ما جاری نمی شود؟ … اگر به ما ستم روا دارید مگر نباید انتقام بگیریم؟») حاکی از خواسته انسانی وی برای برخورد عادلانه و برابر با خود و دیگر افراد ستمدیده قوم خویش است.

اتللو، که خامنه ای آن را از دیگر آثار شکسپیر جدا می داند، داستان یک ژنرال افریقایی است که نژادپرستی و حسادت و خیانت و کینه، زندگی و ازدواج اش را نابود می کند.
خامنه ای پیشتر نیز نظرات کینه توزانه و اسرائیل ستیزانه و یهودستیزانه مختلفی مطرح کرده است.

امسال در روز بین المللی یادبود هولوکاست در ۲۸ ژانویه، وی ویدئویی را در وبسایت رسمی اش منتشر کرد که نسل کشی یهودیان توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم را به پرسش می گیرد.
این ویدئو که «آیا عصر تاریکی پایان یافته» نام دارد، و مجموعه عکس هایی است که کودکان فلسطینی کشته یا مجروح را روی پرده نشان می دهد و صدای مرد فارسی-زبانی، که احتمال خود خامنه ای است، را می شنوی که ملت های جهان را به خاطر حمایت از اسرائیل محکوم می سازد.

این صدا در ادامه، ملت های اروپایی را به حذف هر نوع نگاهی که با برداشت پذیرفته تاریخی نسل کشی یهودیان به دست آلمان نازی همخوانی ندارد، متهم می سازد.
.
راوی در این ویدئو می گوید «هیچ کس در کشورهای اروپایی جرات نمی کند درباره هولوکاست حرف بزند، و این درحالی است که معلوم نیست اصل موضوع واقعیت دارد یا نه. حتی اگر واقعیت نیز داشته باشد، معلوم نیست چه طور روی داده است. سخن گفت از هولوکاست و ابراز تردید درباره آن، گناه بزرگی به شمار می رود. اگر کسی چنین کند، وی را بازداشت و زندانی و محاکمه می کنند. برای همین است که آن ها خود را حامیان آزادی نام داده اند».
خامنه ای، رهبر رژیمی که به طور مداوم ترغیب به مرگ اسرائیل می کند، همچنین از توئیتر استفاده کرده تا برنامه ۹ بخشی نابودی اسرائیل را تبلیغ کرده و اعلام کند که اسرائیل تا ۲۵ سال دیگر از بین خواهد رفت.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله