خامنه ای: امروز جهاد با اسرائیل، واجب و لازم است
جستجو

خامنه ای: امروز جهاد با اسرائیل، واجب و لازم است

رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرد: «امروز مبارزه با اسرائیل برای دنیای اسلام واجب و لازم است... پس چرا از این وظیفه سر باز می‌زنند؟»

خامنه ای در جمع برخی حامیان خود
خامنه ای در جمع برخی حامیان خود

رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرد: «امروز مبارزه با اسرائیل برای دنیای اسلام واجب و لازم است.. چرا از این وظیفه سر باز می‌زنند؟»

به گزارش تسنیم، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار مسئولان، برخی حامیان خود و همچنین سفرای کشورهای اسلامی در تهران، موضوع فلسطینیان را موضوع اول برای جهان اسلام خواند و نسبت به «کمرنگ یا فراموش شدن آن» هشدار داد.

خامنه ای بحران میان شیعیان و اهل سنت ررا، نتیجۀ اقدامات و نقشۀ دشمنان جهان اسلام خواند و ادعا کرد: «حمایت یک سناتور آمریکایی از جامعه اهل سنت در مقابل جامعه شیعه، در حالی که آنها با اصل اسلام و کشورهای اسلامی دشمن هستند، چیزی جز توطئه و خباثت نیست و این موضوع جای مراقبت و نگرانی شدید دارد اما متأسفانه مسئولان دولتهای اسلامی از این دشمنی‌ها غفلت می‌کنند.»

خامنه‌ای، کمرنگ کردن و به‌فراموشی سپردن مسئله فلسطینیان را خطری بزرگ خواندو گفت: «این موضوع مسئله اول دنیای اسلام است ولی برخی کشورهای اسلامی بگونه‌ای عمل می‌کنند که قضیه فلسطین نادیده گرفته و به فراموشی سپرده شود.»

رهبر جمهوری اسلامی بدون رویکردی تاریخی و منطقی نسبت به سرزمین اسرائیل و سلسلۀ مراتب تاریخی آن، تاکید کرد که «بر اساس فقه اسلامی، امروز مبارزه با اسرائیل بر همه دنیای اسلام لازم و واجب است.»

علی خامنه ای در ادامۀ سخنان ضد اسرائیلی خود، با انتقاد از سرباز زدن برخی کشورهای اسلامی از مبارزه با اسرائیل، ملت ایران را در انجام این وظیفه (مبارزه با اسرائیل) هوشیار و بیدار دانست .

مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه ای، ظی سالهای اخیر بر محو اسرائیل طی سالهای آتی تاکید کرده و برای آن شمارش معکوش تاریخی تعیین کرده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله