اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

«خالد کبوب» در جایگاه اولین قاضی مسلمان دیوان عالی اسرائیل قسم خورد

قاضی «خالد کبوب» روز دوشنبه در جایگاه اولین قاضی مسلمان دیوان عالی اسرائیل منصوب شد. تمامی ۱۵ قاضی عرب که پیش از این به عضویت دیوان عالی منصوب شده بودند، مسیحی بودند.

تصویر: قاضی خالد کبوب در دادگاه ناحیهٔ تل آویو در گشایش دادرسی علیه «نوخی دانکنر» رئیس پیشین گروه IDB، ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴. (Lior Ben Nisan/ POOL/ Flash90/ File)
تصویر: قاضی خالد کبوب در دادگاه ناحیهٔ تل آویو در گشایش دادرسی علیه «نوخی دانکنر» رئیس پیشین گروه IDB، ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴. (Lior Ben Nisan/ POOL/ Flash90/ File)

نایب رئیس پیشین دادگاه ناحیهٔ تل آویو بهمراه ۸۱ قاضی دیگر قسم خورده و به مناصب گوناگون قضایی منصوب شدند؛ او جانشین قاضی «نیل هندل» است که بازنشسته می شود.

قاضی «خالد کبوب» روز دوشنبه در جایگاه اولین قاضی مسلمان دیوان عالی اسرائیل منصوب شد. تمامی ۱۵ قاضی عرب که پیش از این به عضویت دیوان عالی منصوب شده بودند، مسیحی بودند.

کبوب بهمراه ۸۱ قاضی دیگر که در مراسم ویژه ای در اقامتگاه ریاست جمهوری اورشلیم با حضور «ایتسخاک هرتزوگ» رئیس جمهوری، «استر هیات»، رئیس دیوان عالی، ‌و «گیدئون سعر» وزیر دادگستری به مناصب گوناگون قضایی منصوب شدند، قسم خورد.

کبوب ۶۴ ساله، که تا کنون در سِمت نایب رئیس دادگاه ناحیهٔ تل آویو خدمت می کرد، به جای قاضی نیل هندل که بازنشسته می شود، خواهد نشست.

کبوب در سپتامبر ۱۹۹۷ به سمت قاضی دادگاه بدوی شهر نتانیا منصوب شد. در ژوئن ۲۰۰۳ به سمت قاضی دادگاه ناحیهٔ تل آویو، و در سپتامبر ۲۰۱۷ به سمت نایب رئیس منصوب شد.

مهمترین حکم وی در ۲۰۱۶ در محکومیت «نوخی دانکنر» میلیونر پیشین به جرم دستکاری در سهام کمپانی خود صادر شد.

در ۲۰۱۸، کبوب به دنبال مقام کنونی رفت، اما گزارش حاکی است که در نهایت چون دانست در واقع شانسی برای انتصاب به این مقام ندارد، نامزدی خود را پس گرفت.


تصویر: استر هیات، رئیس دیوان عالی اسرائیل حین سخنرانی در مراسم تحلیف قضات تازه انتصاب در اقامتگاه ریاست جمهوری اورشلیم، ۹ مه ۲۰۲۲. (Olivier Fitoussi/Flash90)

هیات در سخنرانی خود در این مراسم به قضات جدید خوش آمد گفت، و به آنها خاطرنشان کرد «توانایی گوش کردن با حوصله به دعاوی که در حضور شما عرضه می شود، و مدیریت جلسهٔ دادگاه با اعتدال و بی تشویش از اصول «رویکرد قضایی» است که می بایست در تمامی احوال، چه در دادگاه و چه بیرون از دادگاه به آن عمل کنید.

رئیس دیوان عالی بار دیگر تأکید کرد «با پیوستن به دستگاه قضا، شیوه ای که دادگاه و زندگی شخصی خود را اداره می کنید، ناگزیر در کل دستگاه انعکاس خواهد یافت. این واقعیتی است که تک تک ما قضات را ملزم می دارد مسؤولانه عمل کنیم.»

کبوب یکی از سه قاضی دیوان عالی است که فوریهٔ گذشته از سوی کمیتهٔ انتصابات قضایی منصوب شد.

قاضی «روت رانن»، دادستان «یخیل کِشر»، و قاضی «گیلا کانفی-اشتاینیتز» سه عضو جدید الانتصاب دیگر دستگاه قضایی اند، و قاضی کانفی-اشتاینیتز اولین قاضی زن از جامعهٔ یهودیان مزراحی اسرائیل است.

اطلاعات بیشتر در مورد