خاخام اسرائیلی : ویروس کرونا، مجازات الهی برای رژه افتخار همجنسگرایان است
جستجو

خاخام اسرائیلی : ویروس کرونا، مجازات الهی برای رژه افتخار همجنسگرایان است

یک خاخام ارتدکس اسرائیلی مدعی شد شیوع ویروس مرگبار کرونا در اسرائیل و سراسر جهان، انتقام الهی بخاطر رژه افتخار همجنسگرایان است.

Rabbi Meir Mazuz speaks at a press conference of Leader of the "Yachad" political party Eli Yishai, in Bnei Brak, March 27, 2019. Photo by Yehuda Haim/Flash90 *** Local Caption *** îñéáú òéúåðàéí
îãáø
áçéøåú
øãéå
îàéø îæåæ
ôåøèøè
éçã
Rabbi Meir Mazuz speaks at a press conference of Leader of the "Yachad" political party Eli Yishai, in Bnei Brak, March 27, 2019. Photo by Yehuda Haim/Flash90 *** Local Caption *** îñéáú òéúåðàéí îãáø áçéøåú øãéå îàéø îæåæ ôåøèøè éçã

مئر مأذوذ به اشتباه مدعی شد کشورهای عربی در امان مانده اند زیرا «آنها چنین تمایلاتی ندارند»؛ یک گروه مدرن ارتدکس او را به خاطر «تهییج علیه جامعه دگرباشان جنسی» محکوم کرد.

یک خاخام ارتدکس اسرائیلی مدعی شد شیوع ویروس مرگبار کرونا در اسرائیل و سراسر جهان، انتقام الهی بخاطر رژه افتخار همجنسگرایان است.

سخنان خاخام مئر مأذوذ که روز یکشنبه در روزنامه «اسرائیل حیوم» منتشر شد، با محکومیت گروه های راست، از جمله انجمن ضدافترا روبرو شد که خواهان عذرخواهی او گردید.

مأذوذ که از خاخام های متنفذ سفاردی است، از رهبران معنوی پیشین حزب ملی گرای افراطی و همجنسگراهراس «یخاد» و از رئیس یشیوای «کیش رحامیم» بنیی براک است.

او شنبه شب خود در یشیوا سخنرانی کرد، و بنا به این گزارش، طی آن گفت رژه افتخار «رژه ای خلاف طبیعت است و وقتی کسی خلاف طبیعت عمل می کند، آنکه طبیعت را آفریده از او انتقام می گیرد».

مأذوذ گفت تمام کشورهای سراسر جهان دارند بخاطر مراسم رژه افتخار همجنسگرایان حساب پس می دهند «بجز کشورهای عربی که چنین تمایلات شیطانی ندارند». او- که به اشتباه گفت تنها یک مورد از آلودگی به ویروس در جهان عرب بوده – مدعی شد در این کشورها شیوع ویروس کرونا مشاهده نشده است.

او در ادامه توضیح داد که شیوع بیماری در ایران، که در میان کشورها از همه جدی تر بوده است، به دلیل اعمال شیطانی ایرانیان و «نفرت ایشان از اسرائیل» است.

بنا به نوشته این روزنامه، مأذوذ پیش از این گفته بوده است اسرائیل از شیوع ویروس کرونا در امان خواهد بود.

شاخه اسرائیل انجمن ضدافترا در بیانیه ای نوشت، «مایه تأسف است که در زمانی مانند اکنون، که جهان دست بدست هم می دهد تا ویروس کرونا را ریشه کن کند، خاخام مأذوذ وقت را مناسب می بیند که گناه شیوع ویروس را به گردن جامعه دگرباشان جنسی بیندازد. ما سخنان او بشدت محکوم می کنیم و خواهان عذرخواهی او هستیم».

گروه مدرن ارتدکس نعمانی تورات وا-آوودا نیز سخنان مأذوذ را محکوم کرد.

این گروه در بیانیه ای گفت «استفاده از چنین زمانی برای تهییج علیه جامعه دگرباشان جنسی غیرقابل قبول است. تلاش در بازگرداندن مردم به جانب مذهب نمی بایست به قیمت آسیب به دیگران انجام شود».

اسرائیل تاکنون ۳۹ مورد مبتلا به ویروس کرونا داشته، که شامل ۱۴ مورد تازه که یکشنبه اعلام شدند می شود، اما هنوز کسی در اثر بیماری درنگذشته است.

این اولین بار نیست که مأذوذ سخنان جنجالی یا نفرت برانگیز به زبان می راند. در نوامبر ۲۰۱۵ نیز مدعی شد به علت رژه افتخار و دیگر اشکال «رفتار گناه آلود» بوده که تروریست ها «ایتام» و «نعاما هنکین» را در ۱ اکتبر ۲۰۱۵ به قتل رساندند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-rabbi-blames-coronavirus-outbreak-on-gay-pride-parades/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله