خاخام ارشد سفاردی از مردم اسرائیل خواست از حضور در نیایش جمعی پای دیوار ندبه خودداری کنند
جستجو

خاخام ارشد سفاردی از مردم اسرائیل خواست از حضور در نیایش جمعی پای دیوار ندبه خودداری کنند

«ایتسخاک یوسف» خاخام ارشد سفاردی، از مردم اسرائیل خواست از حضور در گروههای بزرگ عبادی در پای دیوار ندبه، و یا در کنیساها خودداری کنند.

«ایتسخاک یوسف» خاخام ارشد سفاردی، از مردم اسرائیل خواست پیرو بخشنامه وزارت بهداشت و درمان در ممنوعیت اجتماعات بیش از ۱۰۰ نفر، که در راستای تلاش به شکست ویروس کرونا صادر شده، از حضور در گروههای بزرگ عبادی در پای دیوار ندبه، و یا در کنیساها خودداری کنند.

«یوسف» در نامه ای نوشت، «مایلم تصریح کنم هیچ سوره ای در «هلاخا» مافوق دستورات وزارت بهداشت و درمان نیست». «رهنمود هلاخا در این خصوص، اطاعت کامل و بدون استثنا از دستورات وزارت بهداشت و درمان است و هر دستوری که این وزارتخانه از هر جهت و در هر مورد صادر کند، معادل حکم هلاخا است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله