اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۱

جستجو

«حیوت» در نطق آتشین گفت طرح دگرگونی قضایی «ضربهٔ کشنده به دموکراسی اسرائیل» است

«ایشتر حیوت» رئیس دیوان عالی در سخنرانی فوق العادهٔ خود که با عباراتی خشم‌-آگین و آتشین ایراد شد، طرح دولت جدید برای دگرگونی نظام قضایی و حقوقی را مردود دانست و گفت این «ضربهٔ کشنده»‌ای به هویت دموکراتیک کشور خواهد زد.

تصویر: «ایشتر حیوت» رئیس دیوان عالی حین سخن در کنفرانسی در حیفا، ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳. 
(Shir Torem/Flash90)
تصویر: «ایشتر حیوت» رئیس دیوان عالی حین سخن در کنفرانسی در حیفا، ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Shir Torem/Flash90)

رئیس دیوان عالی در سخنرانی بی-سابقه طرح برنامه-ریزی شدهٔ اصلاحات قانونی دولت را محکوم کرد و گفت این اقدام نقض استقلال قضایی، و تحویل «چک سفید امضا»ی قانونگذاری به کنست است .

«ایشتر حیوت» رئیس دیوان عالی در سخنرانی فوق العادهٔ خود که با عباراتی خشم‌-آگین و آتشین ایراد شد، طرح دولت جدید برای دگرگونی نظام قضایی و حقوقی را مردود دانست و گفت این «ضربهٔ کشنده»‌ای به هویت دموکراتیک کشور خواهد زد.

حیوت که این سخنان را پنجشنبه-شب در حیفا ایراد کرد، اعلام نمود تغییرات گسترده در نظام حقوقی، استقلال قضایی را به طرزی مرگبار نقض کرده و به کنست «چک سفید امضا» می-دهد تا هر قانونی که دلش بخواهد -حتی نقض حقوق بنیادین مدنی- را تصویب کند، و دادگاه-ها را از ابزاری که برای خدمت در مقام بازرس قوهٔ مجریه ضروری است، محروم می-کند.

یاریف لیوین وزیر دادگستری که پیشگام این اصلاحات است، به سخنان حیوت حمله کرد و گفت سخنان رئیس دیوان عالی دادگستری تأییدی بر نظر وی که نظام قضایی سیاست-زده شده، او را به-خاطر نقض اصول اخلاقی قضات مشغول-به-خدمت سرزنش کرد.

یائیر لپید رهبر اپوزسیون اما حمایت کامل خود از حیوت را اعلام کرد و گفت «در نبردی که برای حفظ روح کشور جریان دارد،» و علیه تلاشی که در راستای «تخریب» دموکراسی اسرائیل آغاز شده، اپوزیسیون «شانهٔ به شانهٔ او می-ایستد.»

سخنرانی حیوت، و انتقاداتی که در پی داشت، در پس-زمینهٔ تنش-های فزایندهٔ اجتماعی بر سر اصلاحات برنامه-ریزی شدهٔ نظام حقوقی، و روابط دولت و نهادهای حقوقی کشور که هم-اکنون به وخامت گراییده، روی داد.

حیوت در ابتدای سخنرانی خود در کنفرانس «انجمن حقوق عمومی» اسرائیل گفت «این هجومی لجام-گسیخته به نظام قضایی است، انگار نظام قضایی کشور، دشمن است و می-بایست هجوم برد و مطیع‌-اش کرد.»

حیوت در ادامه گفت «این برنامه-ای برای در-هم-شکستن نظام دادگستری است. به این منظور تنظیم شده تا ضربه-ای مرگبار به دستگاه دادگستری بزند و صدایش را خفه کند.» اگر این اصلاحات روی دهد، «هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل با یاد سالی که به هویت دموکراتیک کشور ضربه-ای مرگبار وارد شد، در خاطره-ها خواهد ماند.»

حیوت مدعای لیوین که گفته است طرح-های اصلاحات در اجابت ارادهٔ اکثریت انجام می-شود را رد کرد، و تصریح کرد که گرچه رأی اکثریت «از اصول بنیادین مرکزی یک رژیم دموکراتیک است» اما فراموش نکنیم که دموکراسی بیش از یک اصل دارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/hayut-justice-minister-trying-to-deliver-fatal-blow-to-judicial-independence/

اطلاعات بیشتر در مورد