اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

حین پیشروی زمینی نیروهای دفاعی اسرائیل به جانب جنوب، ۹ سرباز در نبرد و انفجار کشته شدند

تصویر: از چپ به راست: کاپیتان (ذخیره) ران افریمی؛ سرگروهبان (ذخیره) رانی آوراهام میمون؛ ستوان یکم (ذخیره) آکیوا یاسینسکی؛ وسط: گروهبان یکم (ذخیره) یاکیر هختر؛ ستوان یکم (ذخیره) دیوید شوارتز؛ کاپیتان (ذخیره) دنیس کروخمالوف وکسلر؛ ردیف پایین: ستوان یکم (ذخیره) آمیت شهار؛ ستوان روئی تال؛ گروهبان یکم (ذخیره) گاوریل بلوم، همه در ۸ ژانویه ۲۰۲۴ در غزه کشته شدند. (Israel Defense Forces)
تصویر: از چپ به راست: کاپیتان (ذخیره) ران افریمی؛ سرگروهبان (ذخیره) رانی آوراهام میمون؛ ستوان یکم (ذخیره) آکیوا یاسینسکی؛ وسط: گروهبان یکم (ذخیره) یاکیر هختر؛ ستوان یکم (ذخیره) دیوید شوارتز؛ کاپیتان (ذخیره) دنیس کروخمالوف وکسلر؛ ردیف پایین: ستوان یکم (ذخیره) آمیت شهار؛ ستوان روئی تال؛ گروهبان یکم (ذخیره) گاوریل بلوم، همه در ۸ ژانویه ۲۰۲۴ در غزه کشته شدند. (Israel Defense Forces)

مرگ هشت نیروی ذخیرهٔ مهندسی رزمی، و پیاده نظام، آمار تلفات تهاجم زمینی از شروع جنگ را به ۱۸۵ تن رساند؛ ارتش گفت در نبرد دیروز در قلب خان یونس ۴۰ عضو حماس کشته شدند.

روز سه-شنبه، یکروز پس از آنکه رهبران نظامی اسرائیل گفتند، پس از سه ماه، جنگ دارد وارد فاز پایین-تر می-شود، ارتش اعلام کرد شش سرباز در انفجاری در مرکز غزه، و سه تن دیگر در ادامهٔ نبردهای سنگین جنوب نوار غزه کشته شدند.

عقب-نشینی مرگبار، پس از دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده از منطقه برای مذاکره بر سر ورود اسرائیل به فاز جدید نبرد خونریز، رخ داد. کنترل شمال غزه عمدتاً در دست نیروهای دفاعی اسرائيل اما حین پیشروی به مرکز غزه و کلانشهر خان یونس در جنوب نوار، که ارتش اسرائیل در حال توسیع عملیات است، با مقاومتهای منفرد مواجه می-شود.

سربازان یاد-شده روز دوشنبه کشته شدند و شمار تلفات تهاجم اسرائیل از هنگام اشغال نوار در اواخر اکتبر به ۱۸۵ تن رسید. کارزار نظامی اسرائیل به هدف سرنگونی حماس، گروه حاکم بر غزه، آزادی گروگانهایی که در تهاجم ۷ اکتبر گروه تروریستی ربوده شدند، آغاز شد.

ارتش گفت شش نیروی ذخیره، که همه مهندس رزمی بودند، در اثر انفجار مهماتی که قرار بود برای انهدام تونل حین عملیات در اردوگاه پناهندگی البروئج در مرکز غزه بکار رود، کشته شدند.

این انفجار، که اکنون توسط نیروهای دفاعی در دست تحقیق است، در نزدیکی محلی که افسران ارتش گروهی خبرنگار را به بازدید از کارخانهٔ تولید راکت حماس برده بودند، رخ داد.

یکی از خبرنگاران تایمز اسرائیل در گزارش خود نوشت انفجار بزرگی که دل آسمان را شکافت را به چشم دید و بگوش شنید؛ او موفق شد لحظهٔ انفجار را در عکسی ثبت کند.


تصویر: انفجاری بزرگ در ناحیهٔ البروئیج، مرکز غزه دیده می-شود، که شش مهندس رزمی نیروهای دفاعی در اثر آن در ۸ ژانویه ۲۰۲۴ کشته شدند. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

هنگامیکه نیروهای دفاعی، خبرنگاران را بیرون از غزه مشایعت کرد، صدای اعزام کادر درمانی از رادیو شنیده شد، فرماندهان اعلام کردند حادثه-ای با تلفات جمعی روی داده است.

نام شش تنی که کشته شدند، از قرار زیر است: گروهبان یکم (ذخیره) گاوریل بلوم، ۲۷ ساله، از اهالی بیت شمش؛ سرگروهبان (ذخیره) آمیت موشه شحار، ۲۵ ساله، از اهالی رمات یوحنان؛ کاپیتان (ذخیره) دنیس کروخمالوف وسکلر، ۳۲ ساله، از اهالی بئر شبا؛ کاپیتان (ذخیره) ران افریمی، ۲۶ ساله، از اهالی هاد هشارون؛ سرگروهبان (ذخیره) روئی آوراهام میمون، ۲۴ ساله، پیراپزشک از اهالی آفولا؛ سرگرد (ذخیره) آکیوا یاسینسکی، ۳۵ ساله، از اهالی رمات گن.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/blast-fighting-kills-nine-troops-in-gaza-as-idf-expands-ground-push-south/

اطلاعات بیشتر در مورد