اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

حنوکا و روز استقلال را در امارات و اسرائيل با هم جشن می گیرند

اولین جشن حنوکا، و اولین روز ملی امارات از هنگامیکه امارت متحد عربی و اسرائيل در کشورهای یکدیگر سفارتخانه گشودند، شاهد شادمانی مشترک اسرائيلیها و اماراتیها بهمراه هم در هر دو کشور بود.

تصویر: یک شهروند اماراتی در روز ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ خاخام الی آبادی از شورای یهودیان امارات را در آغوش گرفته؛ 
(Sharaka)
تصویر: یک شهروند اماراتی در روز ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ خاخام الی آبادی از شورای یهودیان امارات را در آغوش گرفته؛ (Sharaka)

خاخام شهر از مراسمی که در هر دو کشور، آخرین نشانهٔ پیوندهای در حال رشد از پی امضای توافق ابراهیم در ۲۰۲۰ است، می گوید «حنوکا در امارات معجزه ای بود که هشت روز به طول می انجامید».

اولین جشن حنوکا، و اولین روز ملی امارات از هنگامیکه امارت متحد عربی و اسرائيل در کشورهای یکدیگر سفارتخانه گشودند، شاهد شادمانی مشترک اسرائيلیها و اماراتیها بهمراه هم در هر دو کشور بود.

خاخام الی آبادی، خاخام ارشد شورای یهودیان امارات در گفتگو با «تایمز اسرائيل» گفت «جشن حنوکا در امارات معجزه ای بود که هشت روز ادامه داشت». «همچنان که ما یهودیان امارات هر شب مراسم را در ناحیهٔ جداگانه ای از شهر برپا می کردیم، و افتخار می کردیم که یهودی هستیم و در امارات زندگی می کنیم، بسیاری از مردم امارات به ما می پیوستند، و همراه ما جشن می گرفتند.»

در ۲۸ نوامبر مصادف با اولین شب حنوکا، «خاخام لیوی داچمن»، رأس مرکز جامعهٔ یهودیان امارات، بهمراه «ایلان سزولمان» و «الازار کوهن»، کمیسیونر غرفهٔ اسرائيل در نمایشگاه، شمع های حنوکا را در نمایشگاه ۲۰۲۰ اکسپوی دوبی در غرفهٔ اسرائيل افروخت. دانش آموزان مدرسهٔ عبری محلی داچمان نیز در این مراسم حاضر بودند.

شب بعد، صدها تن از مردم امارات به آبادی و ایلان سزولمان، و جامعهٔ یهودیان امارات و گردشگران یهودی که از اسرائيل، ایالات متحده، و دیگر جاها آمده بودند، پیوستند، تا شمع های حنوکیا را بیفروزند و پنجاهمین سال استقلال امارات را در دوبی جشن بگیرند.

برگزارکنندهٔ این مراسم که طی آن به احترام سربازان بخاک افتادهٔ امارات جمعیت یک دقیقه سکوت کرد، سازمان غیردولتی «شراکة» است که پس از توافق ابراهیم در سال ۲۰۲۰ برای پیشبرد روابط مردم با مردم میان اسرائیل و شرکای تازهٔ عرب کشور تشکیل شد.

«مجید السراح» مدیر عامل شراکة در امارات گفت «از سرزمین صلح و همزیستی، امارات متحدهٔ عربی، برای همهٔ یهودیان جهان در عید حنوکا آرزوی شادی داریم. حنوکار جشن نور و امید و ما برای همهٔ ملتهای دنیا آرزوی جهانی سرشار از‌ هماهنگ، و صلح می کنیم.»

در سومین شب حنوکا، مصادف با ۳۰ نوامبر، آموزگاران و دانش آموزان مهد کودک یهودی معجزه های کوچک نیز برای افروختن شمع ها به داچمان پیوستند.

مراسم روز ملی امارات در روزهای دوم و سوم دسامبر در بزرگداشت اتحاد ایالات کشور در ۱۹۷۱ جشن گرفته می شود. پیش از این روز، روز یادبود در امارات برگزار می شود.

در اسرائیل نیز جشن های مشترکی برای این دو روز برگزار شد.

در چهارمین شب حنوکا، «سمیه المهریری»، اولین دانشجوی زن اماراتی که در اسرائيل شروع به تحصیل کرد، به دهها اسرائيلی در هرتصلیه پیوست که روز ملی امارات را جشن گرفته بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-uae-and-israel-hanukkah-and-a-national-day-are-a-time-to-celebrate-together/

اطلاعات بیشتر در مورد