حمله سایبری به راه آهن ایران کار گروه هکر بوده، نه اسرائیل
جستجو

حمله سایبری به راه آهن ایران کار گروه هکر بوده، نه اسرائیل

بنا به گزارشی تازه، در حمله سایبری ماه ژوئیه به سیستم راه آهن ایران، که بنا گزارش های رسانه ای ایران منجر به «آشوب بی سابقه» در ایستگاه های راه آهن شد و چند هفته پس از آن تهران در پاسخ به کشتی متعلق به اسرائيل حمله کرد، اسرائیل نقش نداشته بلکه کار یک گروه مشکوک هکر بوده است.

تصویر تزئینی: مردم با ماسک حفظتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داخل واگن ترن در تهران ایستاده اند، ایران، ۸ ژوئیه ۲۰۲۰. (AP/Ebrahim Noroozi)
تصویر تزئینی: مردم با ماسک حفظتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داخل واگن ترن در تهران ایستاده اند، ایران، ۸ ژوئیه ۲۰۲۰. (AP/Ebrahim Noroozi)

کمپانی امنیت سایبری «چک پوینت» گروه اپوزیسیون «ایندرا» را به عنوان عامل اختلال در «راه آهن سراسری کشور» ماه ژوئیه معرفی کرد.

بنا به گزارشی تازه، در حمله سایبری ماه ژوئیه به سیستم راه آهن ایران، که بنا گزارش های رسانه ای ایران منجر به «آشوب بی سابقه» در ایستگاه های راه آهن شد و چند هفته پس از آن تهران در پاسخ به کشتی متعلق به اسرائيل حمله کرد، اسرائیل نقش نداشته بلکه کار یک گروه مشکوک هکر بوده است.

در گزارش روز شنبهٔ کمپانی امنیت سایبری اسرائيلی – آمریکایی «فناوری نرم افزاری چک پوینت»، گروه اپوزیسیون ایران، «ایندرا»، به عنوان عامل پشت پردهٔ این حمله، که منجر به «اختلال در سطح کشور» شد، نام برده می شود.

در حملهٔ ۹ ژوئیه هکرها پیام های ساختگی از تأخیر و لغو حرکت قطارها روی تابلوی نمایش دیجیتال ایستگاههای قطار سراسر ایران منتشر کرده، و همچنین از مسافران خواستند برای اطلاعات بیشتر با شماره ای تماس بگیرند که شماره بیت رهبری یا [«دفتر جمهوری اسلامی»] بوده است. وزارت راه و شهرسازی ایران یکروز پس از این واقعه گفت «اختلال سایبری» در سیستم کامپیوتری پیش آمده و وبسایت و لینک های مرتبط با آن از دسترس خارج خواهد شد.

«چک پوینت» در این گزارش گفت حمله سایبری فوق با استفاده از گونه ای وسایل هک که در گذشته نیز علیه منافع ایران در سوریه بکار رفت و «ایندیرا» – نام خدای جنگ هندو – در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مسؤولیت آن را بعهده گرفت، انجام شد. بنا به یک گزارش، احتمال این هست که ایران با تصور این که اسرائیل در حملهٔ سایبری نقش داشته، با حمله پهبادی ۲۰ ژوئیه به «نفتکش ام تی مرسر استریت» تصمیم به تلافی گرفته و باعث مرگ دو خدمه کشتی و متعاقب آن، خشم بین المللی شده است.

«چک پوینت» اشاره کرد مورد فوق نشان می دهد خطر «یک نهاد حمایت-شدهٔ غیردولتی… که چنین آشوبی ایجاد کند»‌ معادل خطر نقش آفرین دولتی است، با این تفاوت که نهاد غیردولتی از منابعی بسیار فراتر از دولت‌ها برخوردار است.

اسرائیل و ایران درگیر یک جنگ سایه چندساله اند، و گفته می شود اسرائیل – از جمله با حمله های متعدد سایبری – عمدهٔ تلاش خود را به تخریب برنامه هسته ای جمهوری اسلامی معطوف کرده است.

خبرگزاریهای بین المللی در تهیه این گزارش سهیم بوده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله