اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

حملهٔ هوایی تلافی-جویانهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل به غزه، طنین گوشخراش آژیرهای قرمز را در جنوب کشور بصدا درآورد

در پاسخ به ۳۷ راکتی که در طول روز از ناحیهٔ محصور فلسطینی به جنوب اسرائیل شلیک شد، نیروی هوایی اسرائیل سه-شنبه شب به نوار غزه حملهٔ هوایی کرد.

تصویر: خط دود در پی حملهٔ هوایی اسرائیل در ۲ مه ۲۰۲۳ بر فراز ساختمان-های شهر غزه مشاهده می-شود.
(MOHAMMED ABED / AFP)
تصویر: خط دود در پی حملهٔ هوایی اسرائیل در ۲ مه ۲۰۲۳ بر فراز ساختمان-های شهر غزه مشاهده می-شود. (MOHAMMED ABED / AFP)

حمله-های هوایی فوق در پی پرتاب ۳۷ پرتابه انجام شد که گروههای تروریستی با مرگ عضو گروه جهاد اسلامی فلسطینیان در اثر اعتصاب غذا در زندان اسرائیل در طول روز دیروز به اسرائيل شلیک کردند.

در پاسخ به ۳۷ راکتی که در طول روز از ناحیهٔ محصور فلسطینی به جنوب اسرائیل شلیک شد، نیروی هوایی اسرائیل سه-شنبه شب به نوار غزه حملهٔ هوایی کرد.

نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه-ای گفت جت-های نیروی هوایی شماری سایت متعلق به گروه تروریستی حماس را هدف گرفتند.

اردوگاههای آموزشی حماس؛ یک پایگاه دیگر که کارگاه تولید تسلیحات، کارگاه تولید بتن، و یک کارگاه آموزشی در آن قرار داشت؛ یک سات متعلق به کماندوهای دریایی گروه تروریستی [حماس]؛ و تونلی که در جنوب غزه که حماس از آن استفاده می-کند از جمله هدف-های حملهٔ هوایی بودند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت «این حمله ضربه-ای سنگین به ظرفیت-های گروه در تولید تسلیحات و تقویت خویش وارد کرد.»

خروجی رسانه-های فلسطینی از انفجارهایی خبر دادند که در سراسر شمال و مرکز غزه بگوش رسیده است. فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد، انفجارهای بزرگی را نشان می-دهد که قلمرو [غزه] را به لرزه درآورد.

در گزارش رسانه-های فلسطینی آمد که یک مرد در اثر انفجار در سایتی متعلق به حماس دچار جراحات وخیم شد. مقامات حماس هنوز خبر را تصدیق نکرده-اند.


تصویر: در پی حمله-های هوایی ۲ مه ۲۰۲۳ اسرائیل به نوار غزه آتش و دود بهوا برخاسته است.
(AP Photo/Fatima Shbair)

شاخهٔ نظامی حماس گفت اعضای این گروه نیز حین حملهٔ هوایی اسرائيل به نوار غزه، به اسرائیل راکت زده-اند. موشک-های شانه-پرتاب خطری برای جت-های جنگندهٔ اسرائیل در بر ندارند، اما در گذشته آژیرهای قرمز که علامت نزدیک شدن راکت مهاجم است را در جنوب اسرائیل بصدا درآورده-اند.

در طول حمله-های هوایی اسرائيل، صدای آژیر در سدروت در جنوب اسرائیل و دیگر شهرهای نزدیک به مرز غزه بصدا درآمد.


تصویر: کودکان اسرائیلی در ۲ مه ۲۰۲۳ در حال تماشای اتوموبیلی که در حملهٔ راکتی غزه به شهر جنوبی سدروت آسیب دید. .(AHMAD GHARABLI / AFP)

به نظر می-آید ابعاد پرتاب راکت به نسبت گذشته افزایش یافته چرا که آژیرهای شهر تالمی بیلو، شمال شرقی نتیووت نیز که در ۱۳ کیلومتری (۸ مایل) مرز غزه قرار دارد، بصدا درآمد.

در جوامع اسرائیلی نزدیک مرز غزه، آژیرها پس از نیمه-شب نیز همچنان بصدا در می-آمدند. هنوز مشخص نیست که در پی این آژیرها راکتی نیز پرتاب شده، و نیز گزارشی از آسیب جانی و مالی احتمالی هنوز موجود نیست.


تصویر: سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین حین دفع راکتی که در ۲ مه ۲۰۲۳ از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل پرتاب می-شود. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/sirens-blare-in-south-as-idf-strikes-gaza-in-response-to-rocket-fire/

اطلاعات بیشتر در مورد