اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۴

جستجو

حملهٔ زمینی شدت گرفت، تانک-های اسرائیل به شهر غزه وارد شد، تلفات نیروهای دفاعی بالا رفت

فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل گفت اگر ذخیرهٔ بیمارستان-ها تمام شود، ممکن است محمولهٔ سوخت به غزه منتقل شود؛ نواحی جنوبی و مرکزی اسرائیل همچنان هدف پرتاب راکت است؛ نخست وزیر: کارزار ارتش شاهد «موفقیتی بسیار چشمگیر» بوده است.

رئیس ستاد ارتش گفت روز پنجشنبه سربازان و ستون-های زرهی اسرائيل، با پشتیبانی نیروی قاهر هوایی و نیروی دریایی وارد شهر غزه شدند،‌ و این پیشروی را «مرحلهٔ مهم دیگری از جنگ» خواند و اشاره کرد که شاید به زودی اسرائیل اجازهٔ انتقال سوخت به بیمارستان-های نوار بدهد.

فتح شهری که بزرگ-ترین شهر غزه و سنگر حاکمان حماس در نوار است، مأموریت خطیری برای ارتش اسرائیل است. هدف ارتش که سرنگونی گروه تروریستی است، سربازان را واخواهد داشت در هزارتوهای پرازدحام شهری، که گمان می-رود مملو از بمب و تله-های انفجاری است، و زیر آن شبکهٔ وسیع تونل-های تروریست برای غافلگیرکردن سربازان است، بجنگند.

سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در بیانیه-ای که از یکی از پایگاه-های نیروی هوایی صدور یافت، گفت شهر غزه که در شمال نوار قرار دارد، از چندین سو در محاصرهٔ سربازان است.

حالیوی گفت «یک مرحلهٔ مهم دیگر از جنگ را نیز پیش برده-ایم. نیروهای ما در قلب شمال غزه قرار دارند، در شهر غزه به عملیات مشغول-اند، شهر را محاصره کرده-اند، و [تهاجم زمینی] پیش می-روند، و دستاوردها را تعمیق می-دهند.» نیروهای دفاعی گفت بعدازظهر و غروب پنجشنبه حدود ۱۳۰ تروریست حماس در تبادل تیر با سربازان نیروهای دفاعی کشته شدند.

بیست و هفت روز پس از حملهٔ مرگبار تروریست-های حماس از مرز جنوبی اسرائیل، که ناحیه را به قعر جنگ فرو برد، گروه-های تروریستی فلسطینیان همچنان به سمت اسرائیل راکت پرتاب می-کنند. چندین رگبار مرکز کشور را هدف گرفته و آژیرهای ریشون لزیون،‌ لاد، راملا، و روش حیایین را بصدا درآورده، و همچنین شهر بئرشبا را نشانه رفته است. یک راکت که از غزه پرتاب شد، به خانه-ای در مرکز اسرائیل اصابت کرد و موجب آسیب سنگین شد اما آسیب جانی ببار نیاورد. ساکنان خانه در اتاق امن خانه پناه گرفته بودند.

از هنگام شروع عملیات زمینی که شش روز پیش آغاز شد، شمار کشتگان تأیید-شدهٔ نیروهای دفاعی تا ۱۹ بالا رفته، و شامل یک افسر ارشد است. چندین تن دیگر در نبرد زخمی شده-اند که وضعیت برخی وخیم است.

تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل حین گفتگو با خبرنگاران در پایگاه نیروی هوایی، ۲ نوامبر ۲۰۲۳. (Screenshot: Israel Defense Forces)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-troops-roll-into-gaza-city-as-ground-offensive-intensifies-idf-toll-rises/

اطلاعات بیشتر در مورد