اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۷

جستجو

حملات هوایی اسرائیل امکان انتقال تسلیحات ایران از طریق فرودگاههای سوریه را مختل کرد

گزارش روز جمعهٔ رویترز با استناد به منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک نوشت هر چه می گذرد، حمله های هوایی اسرائیل به هدف های ایرانی در سوریه بیشتر بر فرودگاههای کشور تمرکز می کند تا با استفادهٔ روزافزون تهران از پروازهای غیرنظامی برای انتقال کالاهای نظامی به سوریه مقابله کند.

تصویر: تصویر ماهواره ای از ۱ سپتامبر ۲۰۲۲ خرابی های ناشی از حمله هوایی منتسب به اسرائیل به فرودگاه بین المللی حلب در شمال سوریه را نشان می دهد. (Planet Labs PBC via Aurora Intel)
تصویر: تصویر ماهواره ای از ۱ سپتامبر ۲۰۲۲ خرابی های ناشی از حمله هوایی منتسب به اسرائیل به فرودگاه بین المللی حلب در شمال سوریه را نشان می دهد. (Planet Labs PBC via Aurora Intel)

دیپلمات ها و مقامات اطلاعاتی در گفتگو با رویترز گفتند ایران بطور فزاینده از پروازهای غیرنظامی برای انتقال تسلیحات استفاده می کند و موجب افزایش حمله های استراتژیک منتسب به اسرائیل شده است.

گزارش روز جمعهٔ رویترز با استناد به منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک نوشت هر چه می گذرد، حمله های هوایی اسرائیل به هدف های ایرانی در سوریه بیشتر بر فرودگاههای کشور تمرکز می کند تا با استفادهٔ روزافزون تهران از پروازهای غیرنظامی برای انتقال کالاهای نظامی به سوریه مقابله کند.

یک منبع اطلاعاتی غربی و یک نظامی فراری سوری در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند مدتی است تهران تسلیحات کوچک و دیگر کالاهای نظامی را با پروازهای منظم غیرنظامی ارسال می کند. کالاهایی که انتقال یافته اند شامل موشک های هدایت شدهٔ دقیق، تجهیزات دید در شب، هوانوردهای بی سرنشین که همه آنقدر کوچک اند که می شود بار هواپیماهای غیرنظامی شوند.

در این گزارش آمد که با توجه به این که جنگهای درون-گروهی باندهای تبهکار ، راههای زمینی نقل و انتقال از طریق عراق دیگر قابل اعتماد نیست، ایران روبروز بیشتر به راههای هوایی روی می آورد.

اسرائیل گسترش فعالیت ایران در سراسر سوریه را تهدیدی دائمی علیه امنیت ملی خود محسوب می کند و طیف وسیعی از هدفهای داخل سوریه را برای مهار نیروهای ایران در ناحیه بمباران کرده است.

یک منبع دیپلماتیک محلی در گفتگو با رویترز گفت نهادهای اطلاعاتی اسرائیل متوجه استفادهٔ روزافزون ایران از هواپیماهای غیرنظامی برای انتقال تجهیزات نظامی شده اند و بمباران اخیر فرودگاههای ناحیه نشانه ای از تغییر استراتژی اسرائیل در منطقه است.

این منبع در گفتگو با رویترز گفت «شروع کرده اند زیرساخت های ایران برای انتقال مهمات به لبنان را بمباران کنند.» «در گذشته، فقط کالاها را هدف می گرفتند، نه فرودگاهها را. حالا باند فرودگاهها را هدف می گیرند.»

در خبر رویترز گفته شد به نظر می آید حمله های اخیر به فرودگاه های حلب و دمشق نیز برای ممانعت از ورود هواپیماهای ویژهٔ حامل تسلیحات صورت گرفته باشد.


تصویر: عکس ماهواره ای که Planet Labs PBC منتشر کرد خرابی ناشی از حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه بین المللی حلب در ۱ سپتامبر ۲۰۲۲ را نشان می دهد. (Planet Labs PBC via AP)

گرچه اسرائیل از اظهارنظر در بارهٔ حمله های هوایی مشخص امتناع کرده، اما مقامات نظام اذعان کرده اند که در طول جنگ یازده سالهٔ سوریه در سراسر این کشور دست به بمباران زده اند.

اوایل سال جاری، حمله های هوایی منتسب به اسرائیل موجب خرابی معتنابه فرودگاه بین المللی دمشق شد و تمام پروازهای هوایی تا دو هفته متوقف شد. فراری نظامی سوری در گفتگو با رویترز گفت که به همین علت، ایران محمولات خود از طریق فرودگاه حلب انتقال داد و باعث حملهٔ هوایی روز چهارشنبه شد که منتسب به اسرائیل است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/report-israeli-strikes-tighten-screws-on-iran-weapon-transfers-at-syrian-airports/

اطلاعات بیشتر در مورد