اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

حماس برای مذاکره بر سر گروگانها به قاهره می-رود؛ نخست وزیر احتمال پایان جنگ و آزادی انبوه زندانی را رد کرد

تصویر: خانوادهٔ گروگانهای اسرائیلی که در نوار غزه نگهداری می-شوند روز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ با حامیان خود جمع شده و طی تظاهراتی یکی از راههای نزدیک به وزارت دفاع در تل آویو را بند آورده و خواهان قرارداد فوری آزادی ایشان شده-اند. (Ahmad Gharabli/AFP)
تصویر: خانوادهٔ گروگانهای اسرائیلی که در نوار غزه نگهداری می-شوند روز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ با حامیان خود جمع شده و طی تظاهراتی یکی از راههای نزدیک به وزارت دفاع در تل آویو را بند آورده و خواهان قرارداد فوری آزادی ایشان شده-اند. (Ahmad Gharabli/AFP)

از عضو کابینهٔ جنگ نقل شد که قرارداد پیشنهادی «باورش سخت است» اما برای برخی گروگانها شاید «آخرین شانس» باشد؛ مقام حماس گفت بدو آتش-بس دائمی مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد.

روز سه-شنبه، پس از آنکه گفته شد گروه تروریستی غزه طرح پیشنهادی را دریافت کرده و مشغول بررسی است، یک مقام مصری به کانال خبری العربی گفت قرار است روز چهارشنبه هیئتی از حماس برای ملاقات با عباس کامل رئیس سازمان اطلاعات مصر وارد قاهره شده و پیرامون قرارداد بالقوهٔ متارکه در ازای آزادی گروگانها مذاکره کند.

یک مقام بینام حماس به خبرگزاری رویترز گفت طرح پیشنهادی که میانجی آن قطر است، و پس از مذاکره با اسرائیل به حماس عرضه شد، سه مرحله خواهد داشت که طی آن همهٔ گروگانهایی که از ۷ اکتبر در دست حماس در غزه نگهداری می-شوند در ازای شمار معین-نشده-ای از زندانیان فلسطینی که در اسرائیل محبوس-اند آزاد خواهند شد.

این مقام گفت طرح مذکور شامل متارکهٔ مرحله-بندی-شده-ای است که طی آن گروه تروریستی ابتدا باقی غیرنظامیانی که در ۷ اکتبر ربوده شدند (شامل کودکان، زنان، بیماران، و سالمندان)؛ سپس سربازان؛ و در نهایت اجساد گروگانهایی که در اسارت کشته شدند را آزاد می-کند.

هر دو جانب مکلف خواهند بود در طول هر سه مرحله عملیات جنگی را متوقف کنند، اما این مقام نگفت سه مرحلهٔ یاد-شده چقدر به طول خواهد انجامید و در پی مرحله آخر چه خواهد شد.

بااینحال اما، محمد نزال، مقام رسمی شاخهٔ سیاسی حماس به العربی گفت گروه تروریستی خواهان آتش-بس دائمی و تبادل «زندانی» است و تأکید کرد که اگر اسرائیل بطور کامل از نوار غزه خارج نشود، مذاکرات با موفقیت روبرو نخواهد شد.

سخن اسمعیل هنیه رهبر حماس که بیش از یکماه است سفر علنی به مصر نداشته و گفت برای مذاکره بر سر قرارداد بالقوه به قاهره خواهد رفت، نشانهٔ جدی بودن مذاکرات است.

العربی در گزارش خود گفت مذاکرات روز چهارشنبه بر طول مدت وقفهٔ جنگی در اولین مرحلهٔ قرارداد، و نیز شمار زندانیان فلسطینی که توس اسرائیل در تبادل با گروگانها آزاد خواهند شد تمرکز خواهد داشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hamas-due-in-cairo-for-hostage-deal-talks-as-netanyahu-promises-no-large-concessions/

اطلاعات بیشتر در مورد