حزب کارگر انگلیس، مقامی که یهودیان را عامل تجارت برده خواند و تعلیق شد را در مقام خود ابقا کرد
جستجو
اختصاصی

حزب کارگر انگلیس، مقامی که یهودیان را عامل تجارت برده خواند و تعلیق شد را در مقام خود ابقا کرد

جکی واکر، که پس از تحقیقات داخلی در سمت خویش ابقا شده، نوشته بود «گردانندگان اصلی مالی» بازار برده، یهودی بودند.

فعال ارشد حزب کارگر انگلستان، جکی واکر
فعال ارشد حزب کارگر انگلستان، جکی واکر

جکی واکر، که پس از تحقیقات داخلی در سمت خویش ابقا شده، نوشته بود «گردانندگان اصلی مالی» بازار برده، یهودی بودند.

یک کوشنده حزب کارگر که به خاطر ادعای آن که یهودیان «حامیان مالی اصلی تجارت شکر و برده» بودند، در مقام خود در حزب ابقا شد.

جکی واکر، نایب رئیس سازمان حرکت، گروه چپگرا و تندروی وفادار به رهبر حزب کارگر جرمی کوربین، اوایل ماه جاری پس از این اظهارات تعلیق شد. سخنگوی حزب کارگر گفت واکر پس از تحقیقات داخلی در هفته جاری، اجازه بازگشت به حزب را یافت.

جویش کرونیکل اوایل ماه جاری گزارش داد که واکر در ماه فوریه در صفحه فیسبوک خویش تجارت برده های افریقایی را با هولوکاست مقایسه کرد و نوشت «مطمئنم می دانید که میلیون ها افریقایی در هولوکاست افریقایی کشته شدند، و همچنان در مقایس جهانی مورد سرکوب قرار می گیرند اما یهودیان نه».

وی ادامه داد «بسیاری از یهودیان (و اجداد من نیز) حامیان مالی اصلی تجارت شکر و برده بودند و برای همین است که کنیسه های بسیار زیادی در کارائیب وجود داشت. حالا چه کسی قربانی است و این به چه معناست؟ ما به واسطه [قدرت] انتخاب، قربانی و عامل جنایت هستیم».

با اینکه کوربین اتهامات یهودستیزی وارده به اعضای ارشد حزب اش را نپذیرفته است، ابقای واکر در حالی انجام شد که نمایندگان حزب کارگر مجلس بریتانیا به عدم پاسخگویی حزب به دعوت حزب کارگر اسرائیل برای دیدار از این کشور اظهار «شگفتی» کردند.

در ماه آوریل، رهبر مخالفان اسرائیل ایتسخاک هرتزوگ به یهودستیزی های حزب کارگر بریتانیا سخت واکنش نشان داد و مقامات ارشد این حزب را برای یادآوری آثار و نتایج یهودستیزی به دیدار از موزه یادبود هولوکاست در اورشلیم دعوت کرد.

هرتزوگ در صفحه فیسبوک خویش مطلب بلندی منتشر کرد و اظهارات «زننده»ی شهردار سابق لندن کن لیوینگستن، متحد کوربین، را به باد انتقاد گرفت. لیوینگستن گفته بود هیتلر «پیش از آنکه دیوانه شود» از صیونیسم حمایت می کرد.

هرتزوگ همچنین از «همکار یهودستیز» لیوینگستن، ناز شاه نیز انتقاد کرد که در سال ۲۰۱۴ در فیسبوک خویش خواستار از بین بردن کشور اسرائیل شده و توئیت هایی در حمایت از حماس نوشته و اسرائیلی ها را با هیتلر مقایسه کرده بود.

هر دوی این افراد، از حزب تعلیق شده اند.

هرتزوگ نسخه ای از نامه ارسالی خویش به کوربین و دیگر رهبران حزب کارگر و دعوت آنها به دیدار از ید وشم را در فیسبوک منتشر کرد و در ابتدای مطلب فیسبوکی اش نوشت «هیتلر صیونیست بود؟! هیچ کلمه ای قادر به بیان زنندگی این و دیگر اظهارات حزب وی در روزهای اخیر نیست».

طبق گزارش گاردین در روز شنبه، حزب کارگر اسرائیل «پاسخی» در جواب نامه هرتزوگ «دریافت نکرده است».
از زمان برگزیده شدن کوربین به رهبری حزب در ماه سپتامبر، اختلافات بر سر یهودستیزی در حزب کارگر انگلستان همچنان داغ بوده و برخی مقامات این حزب نیز اظهارات یهودستیزانه ای مطرح کرده اند.
خود کوربین نیز در گذشته به خاطر «دوست» نامیدن گروه تروریستی شیعی و قدرتمند حزب الله و تشویق گفتگو با گروه تروریستی و اسلامگرای حماس مورد انتقاد قرار گرفته بود.

گاردین روز شنبه به نقل از یک نماینده حزب کارگر در مجلس گفت امتناع کوربین از پاسخ به هرتزوگ این ادعا را تقویت می کند که وی به اندازه کافی بحران یهودستیزی را مورد توجه قرار نمی دهد.

این روزنامه انگلیسی به نقل از وس استریتینگ، نماینده حزب کارگر از ایلفورد شمالی، که هفته گذشته به خاطر اظهارات یهودستیزانه برخی از اعضای این حزب با کوربین دیدار کرد، گفت «ادب حکم می کند که به نامه رهبر یکی از احزاب خواهر پاسخ دهیم، به خصوص که درباره موضوع مهمی مانند مهار یهودستیزی است. واکنشی فعلی،‌ معمول نگرش لجوجی که اشتیاق نشان نمی دهد، و ما از ابتدا شاهدش بودیم. این پذیرفتنی نیست».
ایان آستین، نماینده حزب کارگر از دادلی شمالی، نیز از عدم پاسخگویی کوربین انتقاد کرد.

گزارش شده که کوربین هفته گذشته به نمایندگان مجلس گفت که این موضوع در اولویت است.

کوربین در اواخر ماه آوریل اعلام کرد بررسی مستقلی در خصوص نژادپرستی در حزب خویش به عمل خواهد آورد.

کوربین در آن زمان گفت « در حزب کارگر یا دیگر بخش های جامعه، جایی برای یهودستیزی یا شکل های دیگر نژادپرستی وجود ندارد».

«اطمینان حاصل خواهیم کرد که حزب ما خانه و پذیرای اعضای همه اجتماعات اقلیتی باشد».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله