اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۲

جستجو

حزب الله چندین پهباد مملو از مواد منفجره، و دهها راکت به شمال اسرائیل پرتاب کرد

تصویر: اسکرین شاتی از یک ویدئو سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین را در حال سرنگونی راکتهایی که در ۱۲ آوریل از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد نشان می-دهد. 
(Screen capture, X, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: اسکرین شاتی از یک ویدئو سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین را در حال سرنگونی راکتهایی که در ۱۲ آوریل از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد نشان می-دهد. (Screen capture, X, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

نیروهای دفاعی گفت سامانه-های دفاعی اسرائیل دو پهباد و شماری پرتابه که حزب الله، گروه تروریستی تحت حمایت ایران شلیک کرده را سرنگون کرد؛ گزارشی از آسیب جسمی در دست نیست.

جمعه-شب، در حالیکه اسرائیل برای حملهٔ انتقام-جویانهٔ ایران یا دست-نشاندگانش در پاسخ به حملهٔ منتسب به اسرائیل در سوریه، که طی آن چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند آماده می-شود، گروه تروریستی حزب الله لبنان رگبار راکتی بزرگی به شمال اسرائیل شلیک کرد.

گروه تروریستی تحت حمایت ایران در بیانیه-ای مسؤولیت شلیک راکت به باریکهٔ جلیله را به عهده گرفت و گفت عاملان حزب الله به مواضع توپخانهٔ نیروهای دفاعی در شمال اسرائیل دهها کاتیوشا شلیک کردند.

ارتش گفت حدود ۴۰ راکت شلیک شد که برخی سرنگون شدند، و باقی در زمینهای باز سقوط کرده و یا در خاک لبنان سقوط زودرس کردند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت دفاع هوایی کشور دو پهباد مملو از مواد منفجره که حزب الله به شمال اسرائیل پرتاب کرد را سرنگون نمود.

طی این حادثه آژیرها به صدا درآمدند که برخی در اثر به زمین افتادن ترکشهایی بود که خنثی شدند.

ساعاتی پیش از آن نیز حزب الله چندین پرتاب از لبنان از به جلیلهٔ علیا شلیک کرد که طبق اظهار نیروهای دفاعی آسیب جسمی یا جانی ببار نیاورد.

نیروهای دفاعی گفت چند سایت پرتاب راکت را به توپ بست.

حملهٔ غروب جمعه اندکی پس از آنکه نیروهای دفاعی گفت شماری ساختمان متعلق به حزب الله در آیت الشب، جنوب لبنان، که عاملان گروه در آن گرد آمده بودند را بمباران کرد، رخ داد.

نیروهای دفاعی افزود یک ساختمان دیگر متعلق به گروه تروریستی طیبه نیز بمباران شد.

از ۸ اکتبر، نیروهایی به راهبری حزب الله هر روز با راکت و پهباد و موشک ضد-تانک و دیگر تسلیحات به همزیگاههای اسرائيل و پاسگاههای نظامی اسرائيل در امتداد مرز حمله کرده است. گروه مزبور می-گوید این در حمایت از غزه در گیرودار جنگی است که در این ناحیه در گرفته است.حزب الله از دست-نشاندگان ایران در لبنان است، و گروههای تروریستی فلسطینی حماس و جهاد اسلامی فلسطینیان از سوی ایران حمایت می-شوند.

اسرائيل تهدید کرده است که اگر حزب الله عقب ننشیند و به تهدید همزیگاههای شمالی اسرائیل که حدود ۷۰ هزار نفر برای در امان ماندن از نبرد از محل تخلیه شده-اند ادامه دهد، برای عقب نشاندن حزب الله از مرز کشور اقدام به زور خواهد کرد.

ناآرامیهای مرزی تا کنون به کشته-شدن هشت غیرنظامی و ۱۰ سرباز و ذخیره در سمت اسرائیل انجامیده است. از سوریه نیز چندین حمله شده که آسیب جسمی یا جانی ببار نیاورده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hezbollah-launches-explosive-laden-drones-dozens-of-rockets-at-northern-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد