اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۶

جستجو

حزب الله رگبار راکت به کیریات شمونا شلیک کرد، آتش-سوزی و تخریب اموال ببار آورد

در اثر شلیک راکت از لبنان به مجاورت شهر کیریات شمعونا در ۱۰ مه ۲۰۲۴، آتش‌سوزی ایجاد شد.
(Jalaa MAREY / AFP)
در اثر شلیک راکت از لبنان به مجاورت شهر کیریات شمعونا در ۱۰ مه ۲۰۲۴، آتش‌سوزی ایجاد شد. (Jalaa MAREY / AFP)

ارتش گفت ۱۵ تا از ۳۵ راکت شلیک-شده را گنبد آهنین سرنگون کرد؛ گروه تروریستی گفت رگبار راکت در پاسخ به کشتن تکنیسین، کارگر امداد عضو گروه متحد حزب الله شلیک شد.


تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل ۱۰ مه ۲۰۲۴ در محل اصابت راکتی از لبنان به شهر کیریات شمونا در شمال اسرائيل گرد آمده-اند. (Ayal Margolin/Flash90)


در پی بمباران روستای کفار کیلا در جنوب لبنان در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۲۴ دود بهوا خاسته است.
(Rabih DAHER / AFP)

روز جمعه حزب الله رگباری از ۳۵ راکت از لبنان به شهر کیریات شمونا در شمال اسرائیل شلیک کرد که موجب آتش-سوزی در نواحی اطراف شهر شد. ارتش با موجی از حمله-های هوایی به مواضع گروه تروریستی پاسخ داد.

ارتش گفت ۱۵ تا از پرتابه-ها را گنبد آهنین سرنگون کرد، و باقی به شهر خوردند، و به اموال آسیب زدند. در فیلمی از داخل شهر، خرابی یک ساختمان و اتوموبیلهای سوخته دیده می-شد.

در محل اصابت موشک به جاده حفره-ای بزرگ دیده می-شد.

راکتهایی که خارج از شهر به زمین افتادند، موجب آتش-سوزی بزرگ در تپه-های امتداد جادهٔ ۹۰ شدند. خدمات آتش-نشانی و نجات اسرائیل گفت ۱۰ تیم از مأموران آتش-نشانی در محل حاضر شدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت منعب شلیک را با آتش توپخانه بمباران کرده است. حزب الله مسؤولیت حمله را به عهده گرفت.


تصویر: در اثر شلیک راکت از لبنان در ۱۰ مه ۲۰۲۴، در ناحیهٔ مجاور شهر کیریات شمونا آتش-سوزی شد.
(Jalaa MAREY / AFP)

گروه مزبور با ارجاع به مرگ یک تکنیسین و یک کارگر امداد مرتبط با از یکی از گروههای متحد جنبش که ساعاتی پیش از آن رخ داد، گفت تروریستهای حزب الله «در پاسخ به حملهٔ دشمن اسرائیلی به … غیرنظامیان، و همین اخیرا به طیر حارفا» «رگباری از راکتهای کاتیوشا» به شمال اسرائیل شلیک کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hezbollah-fires-barrage-of-rockets-at-kiryat-shmona-causing-blazes-property-damage/

اطلاعات بیشتر در مورد