اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

حزب الله در «واکنش اولیه» به کشتن رهبر حماس دهها راکت شلیک کرد

تصویر: در درگیریهای موجود فرامرزی، از چشم-انداز روستای ضیرا در جنوب لبنان، دودی که بر فراز جنوب اسرائیل بپا خاسته، دیده می-شود. در زیر، ساختمانهایی در شهر طیر حرفه در لبنان در ۵ ژانویه ۲۰۲۴ مشاهده می-شود. (Photo by AFP)
تصویر: در درگیریهای موجود فرامرزی، از چشم-انداز روستای ضیرا در جنوب لبنان، دودی که بر فراز جنوب اسرائیل بپا خاسته، دیده می-شود. در زیر، ساختمانهایی در شهر طیر حرفه در لبنان در ۵ ژانویه ۲۰۲۴ مشاهده می-شود. (Photo by AFP)

رگباری بیش از ۴۰ پرتابه، آژیر ۹۰ جامعهٔ اسرائیلی را بصدا درآورد؛ در حمله-هایی که به ناحیهٔ کوه مرون شد، آسیب جانی و جسمی ببار نیامد؛‌ نیروهای دفاعی در پاسخ زیرساختهای تروریستی را زد.

روز شنبه، گروه تروریستی حزب الله لبنان دهها راکت به اسرائیل شلیک کرد. حزب الله این حمله را «واکنش اولیه» به کشته-شدن صالح العروری رهبر گروه تروریستی حماس در لبنان در هفتهٔ گذشته، که اتهام آن به اسرائیل منتسب شده است، خواند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت حدود ۴۰ راکت از لبنان به ناحیهٔ کوه مرون در شمال اسرائیل پرتاب شد. حزب الله گفت در حمله یک تأسیسات نظامی اسرائيل در ناحیه را با ۶۲ «گونهٔ مختلف موشک» هدف گرفته است.

گروه تروریستی تحت حمایت ایران در بیانیه-ای گفت این حمله «بخشی از واکنش اولیه به جنایت ترور رهبر بزرگ، شیخ صالح العروری» بود.

رگبار راکت آژیر راکت و پهباد مهاجم را در ۹۰ جامعهٔ ساکن پهنهٔ شمال اسرائیل به صدا درآورد، اما نیروهای دفاعی گفت تنها ناحیهٔ کوه مرون هدف گرفته شده است.

در ویدئویی که در شبکه-های اجتماعی همرسان شده، دود از شماری ناحیه در پارک ملی کشور بهوا خاسته است.

یکساعت بعد، با شلیک چندین پرتابهٔ دیگر از سوی حزب الله به نواحی مرزی متولا و مارگالیوت، بار دیگر در ۴۰ جامعهٔ ساکن شمال اسرائیل آژیر بصدا درآمد.

حزب الله چندین موشک دیگر نیز بعدازظهر به جامعه-های ساکن یفتاح و آویویم شلیک کرد. گزارشی از آسیب جانی و جسمی در دست نیست.

ارتش گفت یک واحد تروریستی در جنوب لبنان که مسؤول پرتاب بخشی از راکتها به شمال اسرائیل بود را بمباران کرد.

اندکی بعد، نیروهای دفاعی گفت در پاسخ به حمله-هایی که به شمال اسرائیل شد، چندین موج حملهٔ هوایی بر سایتهای حزب الله فروآورده است.

نیروهای دفاعی گفت در موج اول هدفهایی در آیت الشباب، یارون، و رامیه مانند مواضع پرتاب راکت، سایت نظامی، ‌و دیگر زیرساختهای گروه تروریستی را زده است.

در موج دوم، طبق اظهار نیروهای دفاعی، جتهای جنگنده دو مجتمع نظامی «مهم» متعلق به حزب الله را بمباران کردند.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، این سایت محل زیرساختهای مورد استفادهٔ واحد دفاع هوایی حزب الله بودند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hezbollah-fires-dozens-of-rockets-in-initial-response-to-killing-of-hamas-leader/

اطلاعات بیشتر در مورد