اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

حزب الله در لفافه گفت بر سر گاز آمادهٔ جنگ است – اما واقف است که ورود به جنگ در توان لبنان نیست

گروه تروریستی حزب الله لبنان با کوبیدن بر طبل جنگ و تشدید تحریکات نظامی، به هر کاری دست زده تا نشان دهد بر سر استخراج گاز فراساحلی در نزدیکی مرز مورد مناقشهٔ دریایی میان دو کشور آمادهٔ جنگ است.

در حالیکه اسرائیل برای احتمال جنگ بر استخراج گاز فراساحلی آماده می شود، کارشناسان می گویند تهدیدات نصرالله عمدتا تلاش به ابراز وجود است، با اینحال می گویند خطرناک نیز هست.

گروه تروریستی حزب الله لبنان با کوبیدن بر طبل جنگ و تشدید تحریکات نظامی، به هر کاری دست زده تا نشان دهد بر سر استخراج گاز فراساحلی در نزدیکی مرز مورد مناقشهٔ دریایی میان دو کشور آمادهٔ جنگ است.

همزمان اسرائیل نگرانی اسرائیل نیز رفته رفته از افزایش مداوم لفاظی های حسن نصرالله، رهبر گروه تحت حمایت ایران تشدید شده و برای احتمال جنگ آماده می شود.

اما کارشناسان معتقدند گزافه گویی ها و تهدیدات نصرالله پشتوانهٔ معتبر عملی ندارد. برعکس، کارشناسان می گویند با توجه به بحران شدید مالی و اجتماعی لبنان، نصرالله با این شیوه می کوشد محبوبیت خود در منطقه را بازیابد، و نیز همچنان تصور شود که او تهدیدی برای اسرائیل است.

اسرائیل و لبنان که روابط دیپلماتیک ندازند، بر سر حق تملک بر میدان گاز «کاریش» و تعیین مرز دقیق دریایی در ناحیهٔ مورد مناقشه میان میان دو کشور، با میانجیگری ایالات متحده مشغول مذاکرات غیرمستقیم بوده اند.

«آموس هوخشتاین» فرستادهٔ ویژهٔ انرژی ایالات متحده اخیرا به منطق سفر کرد تا لبنان را قانع کند از ادعای مالکیت بخش عظیمی از ناحیه دریایی که شامل «کاریش»، که اسرائیل قصد دارد از طریق استخراج گاز آن، در جایگاه صادر کنندهٔ نفت اروپا قرار گیرد، دست بکشد.

وضعیت مالی لبنان که از ۲۰۱۹ به سرازیری سقوط افتاده و از کنترل خارج شده است، از سوی بانک جهانی یکی از بدترین بحران های اقتصادی جهان از ۱۸۵۰ به اینسو توصیف شد. این کشور همزمان با آشوب عظیم سیاسی روبرو است که بدنبال انفجار مرگبار بندر بیروت در ۲۰۲۰ تشدید شده است.


تصویر: در عکسی از ۵ اوت ۲۰۲۰، تصویر پهبادی خرابی ناشی از انفجار بندر بیروت، لبنان دیده می شود.
(AP/Hussein Malla)

اخیرا، از هنگامی که اسرائیل پیش از حل مناقشهٔ مرز دریایی میان دو کشور، یک کشتی استخراج گاز طبیعی به ناحیهٔ کاریش وارد کرد، لفاظی های تحریک آمیز نصرالله افزایش یافته است. چند هفته پیش، حزب الله در جسورانه ترین اقدام خود چهار پهباد غیرمسلح به سمت سکوی فراساحلی فرستاد که هر چهار تا توسط نیروهای دفاعی اسرائیل سرنگون شدند.

همین غروب دوشنبهٔ گذشته نصرالله گفت تمامی هدف های مورد نظر حزب الله در اسرائيل، چه در خشکی و چه در دریا در تیررس موشک های گروه وی هستند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/hezbollah-hints-its-ready-for-war-over-gas-but-knows-lebanon-cant-afford-one/

اطلاعات بیشتر در مورد