اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۷

جستجو

حزب الله در حملهٔ هوایی بزرگ به شمال اسرائیل، ۲۰۰ راکت و ۲۰ پهباد شلیک کرد

این حمله در پی کشته شدن فرمانده رده-بالای گروه تروریست انجام شد؛ نیروهای دفاعی اسرائیل در پاسخ به حملهٔ هوایی در لبنان دست زد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت پس از حملهٔ بزرگ صبح پنجشنبهٔ حزب الله به شمال اسرائیل با شلیک راکت و پهباد، چندین حملهٔ هوایی به جنوب لبنان کرده است.

صبح پنجشنبه با حملهٔ بزرگ حزب الله، یکی از بزرگترین حمله-های گروه در ناآرامیهای ۹ ماه اخیر، آژیرها در سراسر شمال اسرائیل بصدا درآمدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سازمان تروریستی حدود ۲۰۰ راکت و ۲۰ پهباد مملو از مواد منفجره به اسرائیل پرتاب کرده، و گزارشهای خود گروه در رابطه با حمله را تأیید کرد.

نیروهای دفاعی گفت سامانهٔ دفاع هوایی و جتهای جنگنده راکتها و پهبادهای مزبور را سرنگون کردند.

ارتش گفت در اثر اصابت برخی از راکتها و پهبادها چندین آتش-سوزی ایجاد شد. از حریقی که بر فراز بام بازارچهٔ آکره در نزدیکی حیفا، که ظاهرا بر اثر اصابت ترکش ایجاد شد، فیلم گرفته شد.

خدمات آمبولانس مگان دیوید آدوم گفت دو نفر که به علت زمین خوردن حین دویدن به سمت پناهگاه دچار آسیب سطحی شدند را مداوا کرده است.


شرح عکس:‌ مأموران آتش نشانی اسرائيل حین اطفای آتشی که روز ۳ ژوئیه ۲۰۲۴، در پی اصابت موشک از لبنان به زمین باز در بلندیهای جولان، شمال اسرائیل ایجاد شد. (Michael Giladi/Flash90)

حزب الله گفت این حمله-ها در پاسخ به کشته شدن محمد ناصر، فرمانده ارشد گروه در حملهٔ هوایی روز چهارشنبهٔ اسرائیل است. ناصر فرماهدهی سه لشگر منطقه-ای حزب الله در جنوب لبنان را به عهده داشت.

هاشم صفی الدین، مقام ارشد حزب الله ضمن گفتگو در مراسمی در بیروت که در بزرگداشت ناصر برگزار شد، اشاره کرد که گروه هدفهای حمله را گسترش خواهد داد.

صفی الدین گفت «رشته-پاسخ-ها در روندی پی در پی تداوم خواهند داشت و این رشته با حمله به هدفهای جدیدی ادامه خواهد یافت که دشمن تصور نمی-کرد هدف قرار گیرند.»

ارتش گفت جتهای جنگندهٔ ‌اسرائیل در پاسخ، چندین هدف حزب الله در رامیه و هولا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

نیروهای دفاعی فیلمی از برخی حمله-های هوایی خود در لبنان، و برخی موارد رهگیری منتشر کرد.

نیروهای دفاعی همچنین صبح پنجشنبه گفت سایتهای حزب الله در جنوب لبنان، از جمله ساختمانی در شیهین و زیرساختی در ناحیهٔ جبال بلات، شبانه هدف حمله قرار گرفتند.

از ۸ اکتبر به اینسو، نیروهای تحت سرکردگی حزب الله به همزیگاهها و پاسگاههای نظامی اسرائیل در مرز در روندی تقریبا روزانه حمله کرده-اند. گروه می-گوید این کار را در حمایت از غزه، در هنگامهٔ جنگی که آنجا جریان دارد می-کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hezbollah-fires-200-rockets-launches-20-drones-in-major-attack-on-north/

اطلاعات بیشتر در مورد